Συχνές Ερωτήσεις  |  Επικοινωνία

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εκδόσεις
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, εκτός από το έργο του που αφορά καινοτόμους εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, δραστηριοποιείται και στο χώρο των έντυπων εκδόσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη διάσωση και διάδοση της ιστορικής μνήμης του Ελληνισμού. Βιβλία για την ιστορία και τον πολιτισμό του μείζονος Ελληνισμού, καλαίσθητα λευκώματα, λαϊκά παραμύθια, περιοδικές εκδόσεις και αξιόλογες συνεργασίες αποτελούν όλο το φάσμα των εκδόσεων του Ιδρύματος.

Digilib
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στην πάροδο των χρόνων, έχει συγκεντρώσει μεγάλο όγκο ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού. Ως ανταπόκριση στο αίτημα πολλών επισκεπτών, αποφασίστηκε να διατεθεί το υλικό αυτό στο Διαδίκτυο.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Digilib) θα φιλοξενεί το σύνολο της διαθέσιμης ψηφιακής πληροφορίας του Ιδρύματος, η οποία συνίσταται σε εικονογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό όλων των μορφών. Ένας εύχρηστος τρόπος αναζήτησης και παρουσίασης της πληροφορίας θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μάθει αν το Ίδρυμα διαθέτει το υλικό και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να το παραχωρήσει.