Το ΙΜΕ, στην πάροδο των χρόνων, έχει συγκεντρώσει μεγάλο όγκο ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού. Ως ανταπόκριση στο αίτημα πολλών επισκεπτών, αποφασίστηκε να διατεθεί το υλικό αυτό στο διαδίκτυο. Στόχος είναι να λειτουργήσει η αντίστοιχη σελίδα στις αρχές του 2007.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Digilib) του ΙΜΕ θα φιλοξενεί το σύνολο της διαθέσιμης ψηφιακής πληροφορίας του Ιδρύματος, η οποία συνίσταται σε εικονογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό όλων των μορφών. Ένας εύχρηστος τρόπος αναζήτησης και παρουσίασης της πληροφορίας θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μάθει αν το ΙΜΕ διαθέτει το υλικό και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να το παραχωρήσει.

copyright © 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ