Συχνές Ερωτήσεις  |  Επικοινωνία

ΔΩΡΕΕΣ

Πολιτική Αποδοχής Δωρεάς
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού υποστηρίζει τη δωρεά βιβλίων και συλλογών, με σκοπό τον εμπλουτισμό της συλλογής της.

Το πρώτο στάδιο για την αποδοχή της δωρεάς είναι η επικοινωνία του δωρητή με το Ίδρυμα, ώστε να αποφασιστεί αν η δωρεά θα ενταχθεί, και με ποιους όρους, στη Βιβλιοθήκη. (Όταν η δωρεά είναι συλλογή βιβλίων.) Κατόπιν, ακολουθεί μια πρώτη καταγραφή της δωρεάς, ώστε η Βιβλιοθήκη να εκτιμήσει το μέγεθος και την ποιότητά της. Σε κάθε περίπτωση όμως η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τον τρόπο καταγραφής της δωρεάς, τα μέσα και τη χρονική διάρκεια που θα καταγραφεί καθώς και για το χώρο όπου θα τοποθετηθεί.

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος έχει προχωρήσει έως τώρα στην αποδοχή δύο δωρεών έντυπου υλικού (βιβλίων – περιοδικών – εφημερίδων):

  • Δωρεά Μάγδας Χατζηδίνα, Προέδρου του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, 322 τίτλων βιβλίων (19 Ιουλίου 2007).
  • Δωρεά Δροσούλας Αγγελοπούλου-Μυριβήλη ενός μέρους της προσωπικής βιβλιοθήκης του πατέρα της και μεγάλου Έλληνα πεζογράφου της γενιάς του '30, του Στρατή Μυριβήλη, 3.237 τίτλων βιβλίων και περιοδικών (9 Ιουνίου 2008).
  • Δωρεά Βιργινίας Ματσέλη 117 τίτλων βιβλίων από το χώρο του Παγκόσμιου Θεάτρου (καταγραφή συλλογής Δεκέμβριος 2009 – Ιανουάριος 2010).
  • Δωρεά Χαράλαμπου και Βάσως Πέννα 550 τίτλων βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων. Η συλλογή περιλαμβάνει βιβλία κυρίως ιστορικά, ανασκαφικά, νομισματικά, αρχαιολογικά, περιηγητικά και μερικά λογοτεχνικά (απόκτηση συλλογής 11 Ιουνίου 2010).