Συχνές Ερωτήσεις  |  Επικοινωνία

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 10.000 περίπου τόμους βιβλίων και από 200 περίπου τίτλους περιοδικών εκδόσεων και εφημερίδων. Οι περισσότεροι τίτλοι βιβλίων που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Βιβλιοθήκη καλύπτουν επιστημονικά θέματα που αναπτύχθηκαν σε διάφορα προγράμματα του Ιδρύματος, καθώς και βοηθήματα γλωσσικά ή εκπαιδευτικά, οδηγούς μουσείων κτλ. Σε αυτά έχουν προστεθεί τίτλοι από δωρεές, στους οποίους περιλαμβάνονται, εκτός από ιστορικούς, γενικότερα πολιτιστικοί και λογοτεχνικοί τίτλοι.

Εκτός από τις έντυπες εκδόσεις, η Βιβλιοθήκη κατέχει σημαντικό αριθμό ψηφιακών εκδόσεων σε μορφή κασετών και ψηφιακών δίσκων, πολιτιστικού επίσης περιεχομένου.

Στη συλλογή του Ιδρύματος περιλαμβάνεται ακόμη ένας σημαντικός αριθμός εικόνων σε μορφή φωτογραφιών και διαφανειών (Digilib), που προέρχονται είτε από φωτογραφίσεις συνεργατών είτε από αγορές.