Συχνές Ερωτήσεις  |  Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από την ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Η Βιβλιοθήκη έχει στόχο πρωτίστως την εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης του επιστημονικού, και όχι μόνο, προσωπικού του Ιδρύματος. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, γίνονται προσπάθειες ώστε η Βιβλιοθήκη να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (νέο κτήριο, λειτουργία αναγνωστηρίου, ηλεκτρονική πρόσβαση στον κατάλογό της κ.ά.), για την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινού της.

Προς το παρόν ο χώρος της Βιβλιοθήκης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ.