Συχνές Ερωτήσεις  |  Επικοινωνία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) ξεκίνησε με στόχο την εξυπηρέτηση των στελεχών του Ιδρύματος και την υποστήριξη του ερευνητικού τους έργου.

Με την κατασκευή του νέου Ερευνητικού Κέντρου, αποφασίστηκε η ανάπτυξη και επέκταση της Βιβλιοθήκης, με σκοπό τη διάθεση του περιεχομένου της στο κοινό. Έτσι, στη νέα της μορφή, η Βιβλιοθήκη θα προσφέρει τις υπηρεσίες της τόσο στα μέλη του Ιδρύματος όσο και στο ευρύτερο ερευνητικό –και μη– κοινό. Για το λόγο αυτό, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2008 η καταγραφή και η επεξεργασία του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης στο Σύστημα Αυτοματισμού των Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.5. του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το ΑΒΕΚΤ 5.5. χρησιμοποιείται από τις περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς επίσης και από εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς.