Συχνές Ερωτήσεις  |  Επικοινωνία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Καταλογογράφηση: Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2). Πρόκειται για κανόνες που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών καθώς και στην απόδοση και επιλογή των σημείων πρόσβασης σε αυτές.

Καθιερωμένες Αποδόσεις: Για τη σύνταξη των Καθιερωμένων Αποδόσεων χρησιμοποιούνται οι:
    • Καθιερωμένες Θεματικές Επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης. – Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1991.
    • Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία: 1989-1994 [cd-rom] / Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. – Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1996.
    • Αρχείο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων [cd-rom] / Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. – Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 2003.

Επίσης, χρησιμοποιούνται και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι Εθνικών Βιβλιοθηκών στο Διαδίκτυο:
    • Library of Congress (http://www.catalog.loc.gov/webvoy.htm)
    • The British Library (http://blpc.bl.uk/)
    • Bibliotheque Nationale de France (http://bnf.fr)
    • Deutsche National Bibliothek (http://z3950gw.dbf.ddb.de)
    • Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (http://www.nlg.gr)

Ταξινόμηση: Η ταξινόμηση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION. Οι δέκα κύριες κατηγορίες ταξινόμησης σύμφωνα με το DEWEY είναι:

000 Γενικά
100 Φιλοσοφία & Ψυχολογία
200 Θρησκεία
300 Κοινωνικές Επιστήμες
400 Γλώσσα
500 Θετικές Επιστήμες & Μαθηματικά
600 Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Τεχνολογία)
700 Καλές Τέχνες
800 Λογοτεχνία & Ρητορική
900 Γεωγραφία & Ιστορία

Ειδικότερα για την ελληνική ιστορία χρησιμοποιείται η 2η έκδοση του DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση: ελληνική ιστορία / μετάφραση, ανάπτυξη, σύνταξη Κάρυ Λίτσα, Ρωξάνη Φεσσά, Κλαίρη Λεντάρη. – Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 1986.
Αντίστοιχα για την ελληνική λογοτεχνία χρησιμοποιείται η έκδοση: DEWEY Δεκαδική Ταξινόμηση: ελληνική λογοτεχνία / ανάπτυξη, επεξεργασία, ευρετήρια Κυρ. Ντελόπουλος. – Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 1990.