Συχνές Ερωτήσεις  |  Επικοινωνία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Προς το παρόν, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό και εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των εργαζομένων του Ιδρύματος. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η Βιβλιοθήκη έχει ξεκινήσει πρόσφατα την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή της συλλογής της, με σκοπό την ηλεκτρονική διάθεση του συνολικού καταλόγου της και την παροχή της καλύτερης δυνατής πληροφορίας στον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται οι περιπτώσεις ερευνητών ή φοιτητών που πραγματοποιούν πτυχιακή εργασία ή μεταπτυχιακές σπουδές και χρειάζονται υλικό που κατέχει η Βιβλιοθήκη. Για τις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, ώστε να κανονιστεί ένα ραντεβού και να εξυπηρετηθούν. Απαγορεύεται, ωστόσο, οποιαδήποτε φωτοτύπηση υλικού της Βιβλιοθήκης καθώς και η απομάκρυνσή του από το χώρο της.

Η παροχή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης είναι δωρεάν.