Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
τρέχον τεύχος
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες *
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Δικτυοκρισίες Δικτυογραφίες

Δικτυοκρισίες

Η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών κόμβων με περιεχόμενο ερευνητικού-ακαδημαϊκού χαρακτήρα οδήγησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στην παρουσίαση και αξιολόγησή τους μέσα από το ίδιο το Διαδίκτυο με τις οικείες στην επιστημονική κοινότητα μεθόδους. Ο ταχύτερος τρόπος διάδοσης και, αναμφίβολα, το πιο αξιόπιστο βαρόμετρο της σημασίας των νέων βιβλίων είναι οι βιβλιοκρισίες σε έγκυρα και μεγάλης κυκλοφορίας περιοδικά του αντίστοιχου επιστημονικού τομέα. Με ανάλογο τρόπο οι δικτυοκρισίες, έντυπες ή ψηφιακές, αποκτούν όλο και σπουδαιότερο ρόλο στην αξιολόγηση, στον αντίλογο και στον επιστημονικό διάλογο γύρω από δημοσιευμένες ιστοσελίδες ή ολόκληρους κόμβους.
Ο ΙΜΕρος θα φιλοξενεί δικτυοκρισίες τόσο για ιστοσελίδες υψηλού ενδιαφέροντος για το επιστημονικό τους αντικείμενο, όσο και για πρωτότυπες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, για νέα ερευνητικά προγράμματα ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις ανέκδοτου υλικού.

Δικτυογραφίες

Από το 1992 τα ηλεκτρονικά "σημειωματάρια" (net-pointers) -οι ειδικοί δηλαδή διαδραστικοί κατάλογοι στους οποίους παρατίθενται και κατηγοριοποιούνται ηλεκτρονικές διευθύνσεις σχετικές με μια συγκεκριμένη θεματολογία- γνώρισαν μεγάλη διάδοση στις ακαδημαϊκές περιοχές του Διαδικτύου και λειτούργησαν ως σημεία εκκίνησης των ερευνητικών αναζητήσεων στις ψηφιακές σελίδες. Οι εξελίξεις στο χώρο της διαμεσολαβημένης από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή επικοινωνίας κατά την τελευταία πενταετία μεταμόρφωσαν τα "σημειωματάρια" αυτά σε "ηλεκτρονικές πύλες" για τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Η διάβαση των πυλών αυτών προσφέρει στον επισκέπτη μια συγκροτημένη αναπαράσταση του ερευνητικού πεδίου που τον ενδιαφέρει, έναν εικονικό τόπο όπου τα πρόσωπα και τα αντικείμενα της έρευνας εξοικειώνονται με τις επικοινωνιακές καινοτομίες του κυβερνοχώρου.

Ο ΙΜΕρος θα φιλοξενεί σε κάθε τεύχος του σύντομους καταλόγους που θα αφορούν στην ηλεκτρονική παρουσίαση διαφορετικών θεματικών ενοτήτων από την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Στους καταλόγους αυτούς οι οικείες από την εμπειρία του εντύπου κατηγοριοποιήσεις του πληροφοριακού υλικού (βιβλίο, περιοδικό, αρχείο, συνέδριο, ερευνητικός οργανισμός κ.ά.) θα συναντώνται με αντίστοιχες όψεις της ηλεκτρονικής εγγραμματοσύνης ("e-journal", "e-forum", προγράμματα ηλεκτρονικής μεταγραφής αρχειακού υλικού, λίστες επικοινωνίας, ψηφιακοί σύλλογοι κ.ά.).
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2003: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού