Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
τρέχον τεύχος
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες *
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Διευθύνσεις για τις Nέες Tεχνολογίες και την Iστορία
(Mήτσος Mπιλάλης, Τεύχος 1 / 2001)

Eρευνητικοί οργανισμοί, ινστιτούτα, ηλεκτρονικά δίκτυα

Center for History and New Media

http://chnm.gmu.edu/

The Association for History and Computing

http://grid.let.rug.nl/ahc/

The History Data Service

http://hds.essex.ac.uk/homepage.stm

The History and MultiMedia Center

http://www.albany.edu/history/histmedia/index.html

H-Net, Humanities & Social Sciences OnLine

http://www.h-net.msu.edu/

IHR - History On-Line

http://www.ihrinfo.ac.uk/search/welcome.html

Hλεκτρονικά περιοδικά και e-forums

Perspectives Online

http://chnm.gmu.edu/aha/persp/index.html

History and Computing

http://grid.let.rug.nl/ahc/journal/index.html

History Matters

http://historymatters.gmu.edu/

Journal for MultiMedia History

http://www.albany.edu/jmmh/

Technology and Culture

http://shot.press.jhu.edu/associations/shot/tc.html

Screening the Past: An International Electronic Journal of Visual Media and History

http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/

Electronic Seminars in History

http://www.ihrinfo.ac.uk/ihr/esh/eshinfo.html

Writing History / Writing Fiction: A Virtual Conference

http://www.albany.edu/history/hist_fict/home.htm

The Future of History Journals Discussion

http://www.theaahc.org/journdistoc.htm

Λίστες συζήτησης

Kovacs Lists

http://www.n2h2.com/cgibin/SFgate?database=local%2FKOVACS&text=history&maxhits=40

H-AHC

http://www.h-net.msu.edu/~ahc/

Συνέδρια

The Annual AHC Conferences

http://grid.let.rug.nl/ahc/confer/index.html

History Tools for the 21st Century

http://144.96.164.141/Spring_2000/AAHC_themes.htm

Society for the History of Technology

http://www2.h-net.msu.edu/announce/show.cgi?ID=125148

Quality Learning with Technology

http://www2.arts.gla.ac.uk/www/ctich/Workshops/NI/Nlframes.htm

Virtual Histories, Real Time Challenges Symposium

http://www.jcu.edu.au/aff/history/virtual/index.htm

Electronic Theses and Dissertations - Applying New Media to Scholarship

http://www2.h-net.msu.edu/announce/show.cgi?ID=125064

Bιβλία, άρθρα και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις

Writing, Teaching, and Researching History in the Electronic Age: Historians and Computers

http://www.mesharpe.com/65601788.htm

The History Highway: A Guide to Internet Resources

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0765600110/

History Instruction and the Internet: A Literature Review

http://www.mcel.pacificu.edu/JAHC/JAHCII1/ARTICLESII1/Wynne/

New Technologies and the Practice of History

http://chnm.gmu.edu/aha/persp/advanced.taf?function=detail&Layout1_uid1=109

Scholarship and Essays on History and New Media

http://chnm.gmu.edu/chnm/scholar.html

History and the Computer Revolutions: A Survey of Current Practices

http://www.mcel.pacificu.edu/JAHC/JAHCII1/ARTICLESII1/Trinkle/Trinkleindex.html

History and Hypertext

http://www.jcu.edu.au/aff/history/elehist/davison.htm

Multimedia History and its Historiographical Precursors

http://www.jcu.edu.au/aff/history/virtual/gillan.htm

A Call For a New Generation of Historical Web Sites

http://mcel.pacificu.edu/jahc/jahcII3/K12II3/Newmark.HTML

Versatile Tools: Gender Analysis and History of Technology

http://shot.press.jhu.edu/associations/shot/samplearts/Jan97_intro.html

Software, εφαρμογές και οδηγοί για ψηφιοποίηση ιστορικού υλικού

Design & Implementation of Software for Historians

http://www2.arts.gla.ac.uk/History/dish.html

Digitising History 

http://hds.essex.ac.uk/g2gp/digitising_history/index.html

History Computerization Project

http://history.la.ca.us/history/

History Courseware Consortium

http://www.gla.ac.uk/~histtltp/

Προγράμματα ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και ηλεκτρονικοί κατάλογοι πηγών

Electronic Text Center

http://etext.lib.virginia.edu/

Perseus Project

http://www.perseus.tufts.edu/

Florentine Renaissance Resources 

http://www.stg.brown.edu/projects/catasto/overview.html

American Memory

http://lcweb2.loc.gov/amhome.html

The Making of America

http://moa.umdl.umich.edu/

The New Deal Network

http://newdeal.feri.org/index.htm

World War II Resources

http://metalab.unc.edu/pha/

EuroDocs: Primary Historical Documents From Western Europe

http://library.byu.edu/~rdh/eurodocs/

National Archives and Records Administration

http://www.nara.gov/exhall/

Great Britain Historical Database Online

http://hds.essex.ac.uk/gbh.stm

Online resources for historians world-wide

http://www.ihrinfo.ac.uk/ihr/world.html

Internet Medieval Sourcebook

http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html

Dumbarton Oaks Electronic Texts

http://www.doaks.org/etexts.html

Rare Book, Manuscript, and Special Collections Library

http://scriptorium.lib.duke.edu/

The Internet Modern History Sourcebook

http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html

Μπορείτε να επιστρέψετε στις δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2001: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού