Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
τρέχον τεύχος
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων *
επικοινωνία
switch language


Οδηγίες υποβολής άρθρων

Μορφή άρθρων: Το περιοδικό δέχεται άρθρα επιστημονικής και ακαδημαϊκής φύσεως γραμμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και συνοδευόμενα από περίληψη, μέχρι 100 λέξεις, και στις δύο γλώσσες. Η μέγιστη έκταση άρθρου είναι 45.000 χαρακτήρες για το κείμενο και 25.000 χαρακτήρες για τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία. Γίνονται δεκτά άρθρα που δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού. Τα άρθρα υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Βιβλιογραφία - παραπομπές: Προκρίνεται η χρήση του απλουστευμένου συστήματος παραπομπών με επώνυμο συγγραφέα και έτος έκδοσης. Ακολουθεί κόμμα και αριθμός σελίδας (ενδεχομένως υποσημείωση, εικόνα ή πίνακας). Οι παραπομπές αναλύονται στη βιβλιογραφία ως εξής:

  • Επώνυμο συγγραφέα
  • Αρχικό ονόματος συγγραφέα, τελεία, κόμμα
  • Τίτλος (σε italics όταν πρόκειται για τίτλο βιβλίου, σε normal όταν πρόκειται για άρθρο σε περιοδικό ή συλλογικό τόμο), κόμμα. Αν πρόκειται για άρθρο σε περιοδικό ακολουθεί το όνομα του περιοδικού σε italics χωρίς σύντμηση. Αν πρόκειται για άρθρο σε συλλογικό τόμο ή έκδοση πρακτικών συνεδρίου ακολουθεί το επώνυμο του εκδότη, το αρχικό του ονόματός του, κόμμα, η ένδειξη (εκδ.), κόμμα, ο τίτλος του βιβλίου σε italics, κόμμα
  • Τόπος έκδοσης, κόμμα (εκτός αν πρόκειται για περιοδικό)
  • Σελίδες (αν πρόκειται για άρθρο)
Ο τόπος έκδοσης και οι συντομογραφίες για τον εκδότη, τη σελίδα, την υποσημείωση, την εικόνα και τον πίνακα γράφονται πάντα στα ελληνικά, ακόμα κι όταν το βιβλίο ή άρθρο είναι ξενόγλωσσο. Όταν γίνονται παραπομπές σε διαδικτυακές σελίδες ακολουθείται η εξής σειρά: Τίτλος σελίδας, http και ημερομηνία πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Συντακτική Επιτροπή.

Φωτογραφικό υλικό: Εικόνες ή φωτογραφίες υποβάλλονται μαζί με το άρθρο και επιστρέφονται μετά την έκδοση του τεύχους. Οι εικόνες που υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης (300 dpi). Για την άδεια χρήσης των εικόνων ευθύνεται ο συγγραφέας.

Τα άρθρα που κατατίθενται στον ΙΜΕρο είναι πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων τους. Οι συγγραφείς ελέγχουν τα δικαιώματα μετάφρασης και ανατύπωσης του άρθρου τους που έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό. Άρθρα του ΙΜΕρου που μεταφράζονται ή επανατυπώνονται αλλού οφείλουν να παραπέμπουν στην πρωτότυπη δημοσίευση.

Τα άρθρα υποβάλλονται στη διεύθυνση:
Περιοδικό ΙΜΕΡΟΣ
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα

Aποστέλλονται επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
imeros@ime.gr
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

copyright © 2001-05 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού