Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 4 / 2004
τρέχον τεύχος
gramma sintaksis *
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Editorial

The IMEros journal is an annual publication by the Foundation of the Hellenic World (FHW). Its aim is to stimulate the theoretical study of the problems and opportunities arising from the interaction between the Humanities (mainly archaeology, history and museology) with multimedia and the new technologies (primarily the Internet, electronic publishing, 3D representations and Virtual Reality) taking as a starting point the interdisciplinary character of the projects realized by FHW.

IMEros will cover thus issues relating to:

  • Cultural information as an object of electronic development and dissemination
  • The application, visualization and reconstructing of cultural information
  • Educational and museological electronic applications as they relate to cultural information

Also included in the journal are articles of purely historical or technological interest relating to history, archaeology, art and new technological applications.

IMEros welcomes any contribution that falls within the above thematic framework.

Future issues of IMEros will follow specific themes and will, additionally, include short web catalogues of such subjects as history, archaeology and the management of cultural heritage, and, occasionally, short monographs (published as supplements) and reports of conferences organized by FHW.

The fifth issue of the journal hosts, in two addendums (5.1 and 5.2) the proceedings of the international conferences that were organized by the Foundation of the Hellenic World in 2004:

"Cultural Convergence and Digital Technology", 18-20 November 2004. The editorial committee for the specific addendum consists of Mr Vangelis Christodoulou, who was responsible for the organization of the conference, and the rest of the members of the organizing committee.

"Athletics, Society & Identity", 26-29 May 2004. The editorial committee for the specific addendum consists of Ms Kleopatra Ferla, who was responsible for the organization of the conference, and the rest of the members of the organizing committee.

The Editorial Committee
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα| παρουσιάσεις | ταυτότητα | πρακτικά |
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2005: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού