Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
IMEros
current issue
web critiques
events
all issues
forthcoming *
author guidelines
contact
switch language


Forthcoming

IMEros contributes to the theoretical study of issues arising from the synthesis of the humanities (primarily archeology, history, and museology) with multimedia and the new technologies (primarily the Internet, virtual reality, electronic publishing, 3D representation and virtual reality).

Contributions should fall within one of the following categories:

  • the theoretical approach to the digital development and dissemination of cultural information
  • the practical application, visualisation, and representation of cultural information
  • the educational and museum use of technology as it relates to cultural information.

Contributions relating to historical or technological research, including history, archeology, art, and new media topics, are also welcome. For further information and author guidelines visit the relevant page.
| web critiques web bibliography | events | contact |
| archive | forthcoming | author guidelines |
|
current issue | FHW home | copyright |
| page top | change language |

copyright © 2001-05 Foundation of the Hellenic World