Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
IMEros
current issue
web critiques
events
all issues
forthcoming
author guidelines
contact
switch language


Contact

Postal Address

IMEROS Journal
Foundation of the Hellenic World
38 Poulopoulou Str., 118 51 Athens, Greece

Telephone

+30212 254 3800

Facsimile

+30212 254 3838

E-mail

imeros@fhw.gr
| web critiques web bibliography | events | contact |
| archive | forthcoming | author guidelines |
|
current issue | FHW home | copyright | current issue | FHW home | copyright |
| page top | change language |

copyright © 2001-05 Foundation of the Hellenic World