Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 4 / 2004
τρέχον τεύχος
gramma sintaksis
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα *
πρακτικά
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Editorial Committee

Dr. Kleopatra Ferla, Editing Director
Dr. Athanasios Sideris, Member
Yorgos Tzedopoulos, Member

Production

Desktop Publishing Unit FHW
Thanasis Konstantopoulos, Design and Production
Dimos Giannakakos, Cover design
George Sioris, Editor

Web team
Dr. Kleopatra Ferla, Director
Eleni Stathis, Web development
Savvas Pelonis, Graphic design
| editorial | articles | proceedings | reviews | about |
| web critiques web bibliography | events | contacts |
| all issues | forthcoming | author guidelines |
| current issue | FHW home | copyright |
| page top | switch language |

copyright © 2005 Foundation of the Hellenic World