Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
IMEros
current issue
web critiques
events *
all issues
forthcoming
author guidelines
contact
switch language


Events

The Foundation of the Hellenic World, as part of its activities, possessing intimate knowledge of the dimensions and the importance of the cultural evolution and contributing actively to its demonstration and promotion through new technologies, organizes the 3rd International Conference "Cultural Convergence and Digital Technology" from the 23rd to the 25th of November 2006.

For further information about the Conference press here.
| web critiques web bibliography | events | contact |
| archive | forthcoming | author guidelines |
|
current issue | FHW home | copyright |
| page top | change language |

copyright © 2001-05 Foundation of the Hellenic World