την κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα εξής έργα: Λόγος παρηγορητικός περί Δυστυχίας και Ευτυχίας. Πρόκειται για ένα αλληγορικό αφήγημα που αναπτύσσεται πάνω σ' ένα παραμυθιακό θέμα, την αναζήτηση της Τύχης. Παρουσιάζεται το θέμα της αναζήτησης του κάστρου της Δυστυχίας και της Ευτυχίας, καθώς και το ζήτημα του Χρόνου. Το έργο κινείται πάνω σε συμβάσεις της μυθιστορίας.
Η Ιστορία Πτωχολέοντος αποτελεί μια έμμετρη νοβελιστική διήγηση με διδακτικό θέμα. Βασίζεται σε μία διήγηση ανατολικής προέλευσης, που αφηγείται τις περιπέτειες και την απόδειξη της σοφίας ενός γέροντα που πτωχεύει, πωλείται ως δούλος με τη θέλησή του, χάρη όμως στις σοφές συμβουλές του προς το βασιλιά αφέντη του αποκτά τον παλιό του πλούτο και την ελευθερία του.
Η Διήγησις Βελισαρίου πραγματεύεται το θέμα της ευτυχίας, που εξυψώνει τον άνθρωπο, και του φθόνου, που οδηγεί στην καταστροφή του. Η ιστορία του Βελισαρίου, στρατηγού του Ιουστινιανού, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα του θέματος αυτού. Η αρχική μορφή του κειμένου χρονολογείται στο 12ο αιώνα.

Ιστορία Πτωχολέοντος, Γ. Κεχαγιόγλου (έκδ.), Κριτική έκδοση της Ιστορίας Πτωχολέοντος, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 346, 361.