την κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής έργα: Διήγησις Αλεξάνδρου ή Βίος Αλεξάνδρου (14ος αιώνας). Πρόκειται για μια έμμετρη διασκευή του ελληνιστικού μυθιστορήματος του Ψευδο-Καλλισθένη. Είναι έργο με χαρακτήρα μυθιστορηματικής βιογραφίας, με κοσμογραφικά, μυθολογικά και φανταστικά στοιχεία, αφηγείται το βίο και τις περιπέτειες (οι περισσότερες φανταστικές) του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ελληνικό μυθιστόρημα της Ύστερης Αρχαιότητας είναι ο απώτερος πρόγονος του έργου του 14ου-15ου αιώνα με τίτλο η Διήγησις Απολλωνίου του Τύρου.
Ωστόσο, το δημώδες βυζαντινό έργο προέρχεται από ιταλική μετάφραση της λατινικής διασκευής του μυθιστορήματος που γνώρισε μεγάλη διάδοση στο Μεσαίωνα. Το περιεχόμενο είναι περιπετειώδες: ο Απολλώνιος, βασιλιάς της Τύρου, η γυναίκα του και η κόρη του περνούν διάφορες περιπέτειες, αποχωρίζονται, νομίζουν ο ένας τον άλλο νεκρό και στο τέλος ξανασμίγουν ευτυχισμένοι. Η δράση εκτυλίσσεται στην ανατολική Μεσόγειο.