Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
IMEros
Issue 1 / 2001
current issue
editorial *
articles
reviews
about *
net pointers
events
all issues
forthcoming
author guidelines
contact
switch language


Editorial Committee

Dr. Kleopatra Ferla, Editing Director
Maria Roussou, Member
Dr. Athanasios Sideris, Member
Yorgos Tzedopoulos, Member

Production

Desktop Publishing Unit FHW
Thanasis Konstantopoulos, Head of the unit
Maria Papadopoulou, Desktop publishing
Olga Kosti, Cover design
Eleni Gara, Editor

Web team
Mitsos Bilalis, Director
T.G. Dallas, Web development
Maria Kastrinaki, Graphic design
| editorial | articles | reviews | about |
| net pointers | events | contact |
| archive | forthcoming | author guidelines |
| current issue | FHW home | copyright |
| page top | change language |

© 2001: Foundation of the Hellenic World