ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

[Η Bασιλεύουσα Πόλη]
[Οι πληθυσμοί της Πόλης]
[Οι λειτουργίες της Πόλης]
[Τα κτίρια της Πόλης]
[Οι Έλληνες της Πόλης]

Η πρωτεύουσα της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ιδρύθηκε από το Μεγάλο Κωνσταντίνο το 324 μ.Χ., ήταν η πιο δοξασμένη πόλη της ανατολικής Μεσογείου, όταν την κατέλαβε μετά από πολιορκία ο Μωάμεθ ο Πορθητής στις 29 Μαΐου του 1453.Ο νέος κυρίαρχος προσπάθησε να της ξαναδώσει το παλιό της μεγαλείο, που είχε χαθεί μετά την πρώτη άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204 και τη σταδιακή εγκατάλειψη από τους κατοίκους της, καθώς γίνονταν όλο και πιο φανερά τα σημάδια της παρακμής της Bυζαντινής Aυτοκρατορίας.

Μετά την κατάκτηση, άρχισε η ανοικοδόμησή της. Εφαρμόζοντας τη τακτική του surgun, ο Μωάμεθ διέταξε τη μαζική μεταφορά πληθυσμών από άλλες περιοχές της Aυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος του ήταν να αυξήσει τον πληθυσμό της, αλλά και να συγκεντρώσει τους καλύτερους τεχνίτες της Aυτοκρατορίας για να κοσμήσει τη πρωτεύουσά του με όμορφα κτίρια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ