ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

[Η Bασιλεύουσα Πόλη]
[Οι πληθυσμοί της Πόλης]
[Οι λειτουργίες της Πόλης]
[Τα κτίρια της Πόλης]
[Οι Έλληνες της Πόλης]

Ο πληθυσμός της Πόλης αυξανόταν συνεχώς από το 15ο αιώνα για να φτάσει αρχές του 17ου αιώνα τις 600-700.000 κατοίκους. Ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Aυτοκρατορίας, αλλά και της Ευρώπης. Στην Κωνσταντινούπολη κατοικούσαν εκτός από τους αξιωματούχους, τους στρατιωτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, άνθρωποι διαφόρων θρησκειών, γλωσσών και προελεύσεων.

Εκτός από τη μουσουλμανική, τρεις ήταν οι κυριότερες εθνοπολιτισμικές ομάδες. Ένας από τους μεγαλύτερους Oθωμανούς περιηγητές των μέσων του 17ου αιώνα, ο Εβλιγιά Τσελεμπή μάς πληροφορεί ότι στην Πόλη της εποχής των ταξιδιών του, σε 657 μαχαλάδες ζούσαν Εβραίοι που ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο, τις τραπεζικές εργασίες και τη χρυσοχοΐα. Οι Αρμένιοι εντοπίζονταν σε 27 μαχαλάδες και έλεγχαν το χερσαίο εμπόριο της Ανατολής. Οι Έλληνες δραστηριοποιούνταν σε ναυτικές ασχολίες. Ζούσαν σε 304 μαχαλάδες και είχαν 24 με 25 εκκλησίες. Κατάγονταν από τη Μικρά Ασία, τα νησιά του Αιγαίου και πόλεις της Μαύρης Θάλασσας. Το πληθυσμιακό μωσαϊκό της Πόλης συμπληρωνόταν από Αλβανούς, Μολδαβούς, Βλάχους, Βουλγάρους κι άλλες μειονότητες. Παρόλο που τα ποσοτικά δεδομένα της συγκεκριμένης μαρτυρίας πρέπει ν' αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, η κατανομή του πληθυσμού στην πόλη δεν πρέπει να διέφερε κατά πολύ.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ