ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

[Η Bασιλεύουσα Πόλη]
[Οι πληθυσμοί της Πόλης]
[Οι λειτουργίες της Πόλης]
[Τα κτίρια της Πόλης]
[Οι Έλληνες της Πόλης]

Η συγκέντρωση τόσο πολλών ανθρώπων σε μία πόλη δημιουργούσε προβλήματα τροφοδοσίας και ύδρευσης. Κύρια φροντίδα των σουλτάνων και των αξιωματούχων ήταν η συνεχής και επαρκής προμήθευσή της με είδη διατροφής και πρώτες ύλες. Από διάφορες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού έφταναν κάθε είδους αγαθά κάνοντας την αγορά της Πόλης μία από τις πλουσιότερες τους κόσμου. Τα εμπορεύματα πωλούνταν στο μεγάλο παζάρι, όπου συγκεντρώνονταν πωλητές και αγοραστές δημιουργώντας ένα πολύχρωμο και θορυβώδες πλήθος.

Τα πλοία από τη θάλασσα και τα καραβάνια από τη στεριά μετέφεραν στην οθωμανική πρωτεύουσα κάθε λογής αγαθά για τις ανάγκες του παλατιού, των εσναφιών, του πληθυσμού της και των εμπόρων, οι οποίοι τα προωθούσαν σ' άλλες περιοχές της χώρας ή στο εξωτερικό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η καρδιά του δικτύου εμπορικής κίνησης στη ξηρά και τις θάλασσες της Αυτοκρατορίας. Εμπορεύματα από την Ανατολή στέλνονταν δυτικά και προϊόντα απ' τις βιοτεχνίες της δυτικής Ευρώπης προωθούνταν στην οθωμανική επικράτεια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ