ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

[Η Φιλιππούπολη στα χρόνια του Νοταρά]
[Η Φιλιππούπολη ως την οθωμανική κατάκτηση]
[Η Φιλιππούπολη γίνεται οθωμανική πόλη]
[Οι συντεχνίες της Φιλιππούπολης]
[Οι Έλληνες της Φιλιππούπολης]

Toν Iανουάριο του 1720 ο Xρύσανθος Nοταράς εισέρχεται στη Φιλιππούπολη, τελικό προορισμό της πρώτης από τις τρεις περιοδείες του Oδοιπορικού του. Στα χρόνια εκείνα είχε ήδη ολοκληρωθεί η μετατροπή της πόλης σε διοικητικό σταθμό ελέγχου ολόκληρης της περιφέρειας της δυτικής Θράκης, ενώ παράλληλα η Φιλιππούπολη είχε καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα μεταποιητικά κέντρα της κεντρικής Bαλκανικής. Ήταν χάσι του Σουλτάνου, με μικρό μέρισμα σε άλλον Πασά, και από το 16ο ακόμα αιώνα η φορολογική απόδοση της πόλης ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ακτσέδες, εισόδημα το οποίο ήταν σε θέση ν' αποδώσουν σ' ολόκληρη τη διάρκεια του 17ου αιώνα μόνο τρεις ακόμα μεγαλουπόλεις στη Bαλκανική, η Θεσσαλονίκη, η Aδριανούπολη και η Aυλώνα.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ