Η συνθήκη ειρήνης, η οποία επικύρωσε την κατάπαυση του "ατυχούς" ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, υπογράφτηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1897.

Η Ελλάδα εκχωρούσε έκταση 400 τ.χμ. στην Τουρκία, όφειλε να της καταβάλει αποζημίωση 4 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, για την οποία θα έπαιρνε ειδικό ευρωπαϊκό δάνειο και δεχόταν τη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου εντεταλμένης να εποπτεύσει τα δημόσια οικονομικά, προκειμένου να διευθετηθούν τα παλιότερα και το νέο χρέος της χώρας. Η συνθήκη αποφάσιζε επίσης την εγκαθίδρυση αυτόνομου καθεστώτος στην Κρήτη, ενώ Ύπατος Αρμοστής θα αναλάμβανε ο πρίγκηπας Γεώργιος.