Το ταξίδι στο παρελθόν και στην Aνατολή

[Το ταξίδι στο 17-18ο αιώνα]
[Το ταξίδι στην Αυτοκρατορία]

Tο ταξίδι από τα αρχαία χρόνια βιώθηκε σαν εμπειρία έντονα προσωπική, ταυτόχρονα όμως, αποτέλεσε αφετηρία επαφής με τον πολιτισμό του "άλλου" και εξοικείωσης με τον κόσμο και το φυσικό περιβάλλον.

Για τον άνθρωπο της προβιομηχανικής εποχής αντιπροσώπευε μια σχεδόν απλησίαστη, γι' αυτό και μοναδική, πιθανότητα δράσης και μια αίσθηση γνώσης κι απελευθέρωσης από τους περιορισμούς και τα δεδομένα ολόκληρου του βίου του. Δεν πρέπει να λησμονούμε πως έως το 19ο αιώνα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην Eυρώπη και την Eγγύς Aνατολή συνειδητοποιούσε από πολύ νωρίς πως θα ζούσε και θα πέθαινε στο μέρος που γεννήθηκε, χωρίς ενδεχομένως να καταφέρει να επισκεφθεί ποτέ ούτε τις πιο κοντινές περιοχές.

Στην πράξη, οι δυνατότητες για μετακίνηση από τον έναν τόπο στον άλλο περιορίζονταν από την ανεπάρκεια του δικτύου σύνδεσης των οικισμένων χώρων, από το βαθμό εσωστρέφειας των πολιτισμών που εναλλάσσονταν στους χώρους εκείνους και από τη βούληση αλλά και τη δυνατότητα προσώπων και κοινωνικών ομάδων να κινηθούν και να ταξιδέψουν μακριά από την εστία τους, το χώρο πάνω στον οποίον οι άνθρωποι μάθαιναν στο πέρασμα των αιώνων να στηρίζουν τη βεβαιότητα της ύπαρξής τους.


Για να μπορέσει, λοιπόν, το ταξίδι, και μάλιστα το ταξίδι των μακρινών αποστάσεων, να υπερβεί τους περιορισμούς της Iστορίας και της Φύσης, ήταν απαραίτητη η οργάνωση και σύμφωνα με το Fernard Braudel "συνδυασμός ενός συστήματος δρόμων κι ενός συστήματος πόλεων, ένας συνδυασμός ορισμένων δυναμικών γραμμών και ορισμένων κέντρων δύναμης".
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ