Ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με τα μιλλέτια και την πληθυσμιακή διαφοροποίηση στην Οθωμανική Aυτοκρατορία
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Die staats-rechtliche Stellung der oekumenischen Kirschenfuersten in der alten Tuerkei Scheel H. Berlin, Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-histor. Klasse no 9, 1943
La differentiation de la population urbaine au XVIIIe siecle d' apres des registres de cadis de Vidin, Sofia et Ruse, in: "La ville balkanique XVe-XIXe siecles", Studia Balkanica, τ. 3, σ. 45-62 Todorov N. 1970
Zimmis (non-muslims) in early 17th century ottoman judicial records: the sharia court of anatolian Kayseri, JESHO, τ. 21, τεύχ. 3, σ. 225-293 Jennings R. 1978
Foundation myths of the millet system, in: Braude B. and Lewis B. ed., "Christians and Jews in the Ottoman Empire", τ. 1, σ. 69-88 Braude B. New York, London, 1982
Un sujet meconnu: la vie culturelle des musulmans dans les villes balkaniques a l' epoque ottomane (remarques methodologiques), in: "La culture urbaine des Balkans (XVe-XIXe siecles), τ. 3, "La ville dans les Balkans depuis la fin du Moyen-age jusqu' au debut du XXe siecle, Recueil d' Etudes", σ. 165-175 Popovic A. Belgrade-Paris 1991
Millet, in: "Encyclopedia of Islam", τ. 7, σ. 61-64 Ursinus M.O.H. Leiden, E.J.Brill, 1993
Ενδεικτική γενική βιβλιογραφία σχετικά με το μετασχηματισμό της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας κατά το 17ο και 18ο αιώνα
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
The ottoman decline and its efforts upon the reaya, in: Birnbaum, Henrik, Vryonis S. Jr. eds., "Aspects of the Balkans. Continuity and Change", σ. 338-354 Inalcik H. The Hague 1972
Centralization and decentralization in οttoman αdministration, in:"Studies in Eighteenth Century Islamic History: Carbondale", τ. 2, σ. 27-52 Inalcik H. 1977
Military and fiscal transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700, in : "Arcivum Ottomanicum", τ. 6, σ. 283-337 Inalcik H. The Hague 1980
Formation of the modern state: the Ottoman Empire, sixteenth to eighteenth centuries Abou-El-Haj R. 1991
Crisis and change, 1590-1699, in: Inalcik H. ed., "An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914" Faroqhi S. Cambridge 1994
Γενική βιβλιογραφία σχετικά με την αρχιτεκτονική και την εξέλιξή της στον οθωμανικό χώρο
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Turkish art and architecture Aslanapa Ak. London 1971
A history of οttoman architecture Goodwin G. London, Thames and Hudson, 1971
Architecture of the ottoman period, in: Ekrem Ak. ed., "Art and Αrchitecture of Turkey" Kuban D. Oxford 1980
Notes on building technology in the 18th century - the building of the Mosque Nurnos - maniye at Istanbul according to "Tarih-i Camii Serif-i Nur-u-Osmani", in: "I International Congress on the History of Turkish Islamic Science and Technology ITU" Kuban D. Istanbul 1981
Theories and principles of design in the architecture of islamic societies; a symposium held by the Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and the Massachusetts Institut of Technology, 6-8 November 1987   Cambridge Mass. 1988
Some reflections on the origins of provincial tendencies in the ottoman architecture of the Balkans, in: Kiel M., "Studies on the ottoman architecture of the Balkans", X, σ. 1-7 Kiel M. Hampshire, Variorum, 1990
Observations on the history of northern Greece during the turkish rule: historical and architectural description of the turkish monuments of Komotini and Serres, their place in the development of ottoman turkish architecture, and their present condition, in: Kiel M., "Studies on the ottoman architecture of the Balkans", III, σ. 300-329 Kiel M. Hampshire, Variorum, 1990
Two little-known monuments of early and classical ottoman architecture in greek Thrace: historical and art-historical notes on the Hamams of Timurtas Pasazade Oruc Pasha, 1398 and Feridun Ahmed Beg, 1571, in: Kiel M., "Studies on the ottoman architecture of the Balkans", XIII, σ. 127-138 Kiel M. Hampshire, Variorum, 1990
Γενική βιβλιογραφία σχετικά με την εσωτερική διαμόρφωση των κατοικιών στον οθωμανικό χώρο
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Das alttuerkische Wohnhaus Komurcuoglu E. Wiesbaden, διδ. διατρ., 1966
Ανθολογία ελληνικής αρχιτεκτονικής: η κατοικία στην Ελλάδα από το 15ο στον 20ο αιώνα Δημακόπουλος Ιορ. Αθήνα 1981
Γενική και ειδική βιβλιογραφία σχετικά με τις συντεχνίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Τα εσνάφια ήτοι ρουφέτια της Θεσσαλονίκης, στο: "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης. Μερόπης Π. Τσιώμου", σ. 26-282 Μυστακίδης Β.Α. 1932
The Ιslamic guilds, in: "The Economic History Review", τ. 8, τεύχ.1 Lewis B. 1937
Nouvelles donnees sur la legislation des esnafes (corporation) en Albanie pendant les siecles, in: "Conference des Etudes Albanologiques de l' Universite du Etat de Tirana" Shkodra Z. Tirana 1962
The structure of turkish guilds and its significance for ottoman social history, in: "Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, τ. 4, τεύχ. 10, σ. 176-196 Baer G. 1970
The administrative, economic and social functions of turkish guilds, in: "International Journal of Middle East Studies", τ. 1, σ. 28-50 Baer G. 1970
Guilds in seventeenth century anatolian Bursa, in: "Asian and African Studies", τ. 11 , τεύχ. 1, σ. 59-83 Gerber H. 1976
Οι συντεχνίες στην Tουρκοκρατία. Οι οικονομικές λειτουργίες, στο: Ασδραχάς Σ., "Ζητήματα Ιστορίας", σ. 97-115 Ασδραχάς Σ. Αθήνα 1983
An introduction to religious foundations in the Ottoman Empire Barnes J.R. Leiden 1986
Manufacturing in the Ottoman Empire and Turkey, 1500-1950 Quataert D., ed. New York 1994
Ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με την οργάνωση, τις λειτουργίες και το ρόλο των πόλεων στην Οθωμανική Aυτοκρατορία
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Quelques observations sur l' organisation economique et sociale des villes ottomanes des XVIe et XVIIe siecles, in: "Le Receuils de la Societe Jean Bodin pour l' Histoire Comparative des Institutions", τ. 6, τεύχ. 2, σ. 289-311 Barkan O.L. Bruxelles 1956
Muslim cities in the later Middle Ages Lapidus I.M. Cambridge, Mass, 1967
Die Turkische Stadt auf den Balkan, in: "Sud. Jahrbuch", τ. 8, σ. 72-83 Kissling H.J. 1968
Muslim cities and Islamic societies, in: "Middle Eastern Cities" Lapidus I.M. 1969
The Islamic city Hourani A.H., Stern S.M., eds. Oxford 1970
Model and mirror of the pre-modern Balkan city, in: "La ville balkanique, XVe-XIXe", Studia Balkanica, τ. 3, σ. 83-110 Stoianovich T. Sofia, BAN, 1970
Contribution a l' etude demographique des villes balkaniques au cours des 15-16e siecles, in: "Studia balkanica", τ. 3, σ. 181-182 Barkan O.L. 1970
Quelques remarques sur l' evolution de l' organisation urbaine en Empire Ottoman, in: "Archiv Orientalni", τ. 42, σ. 200-224 Vesela Prenosilova Z. 1974
Towns and townsmen of ottoman Anatolia, trade, crafts and food production in an urban setting, 1520-1550 Faroqhi S. Cambridge 1984
Open space water and trees in ottoman urban culture in the XVIIIth-XIXth centuries, in: "Environmental Design. Journal of the Islamic Environmental Design Research Centre", τ. 2 Cerasi M.-M. Roma 1985
Η Βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας. Κοινωνικο-οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη. 2 τ., μτφ. Αβδελά Ε., Παπαγεωργίου Γ. Todorov N. Αθήνα, Θεμέλιο, 1986
La citta' del Levante. Civilta urbana e architettura sotto gli Ottomani nei secoli XVIII-XIX Cerasi M. Milano, Jaca Book, 1988
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με τα λιμάνια
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Les echelles de Syrie et de Palestine au XVIIIe siecle Charles-Roux F. Paris 1928
Το ναυτικόν δίκαιον της Υδρας (1757-1821) Μανιατόπουλος Ι. Π. Αθήνα 1939
Kam vaprosa za pazarnite i pristanishtnite mita i taksi v njakoi balgarski gradove prez XVI v., in: "Izvestija na Instituta za Istorija", τ. 13, σ. 183-260 Tsvetkova B. 1963
Consuls and nations in the Levant from 1570-1650 in: "Scandinavian History Review", τ. 15, σ. 13-55 Steensgaard N. 1967
Le regime de certains ports dans les terres balkaniques aux XVe et XVIe siecles, in: "Revue d' Histoire Economique et Sociale", τ. 45, τεύχ. 1, σ. 29-39 Tsvetkova B. 1967
Les marchands balkaniques, intermediaires du commerce entre l' Angleterre, la Valachie et la Transylvanie durant les annees 1660-1714, in: "Actes du Premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-est Europeennes, τ. 3, σ. 650-71 Cernovodeanu P. Sofia 1969
Naissance d' une domination. Marchands europeens, marchands et marches du Levant aux XVIIIe et XIXe siecles, in: "Commerce de gros, commerce de detail dans les pays mediterraneens, XVe-XIXe siecles", σ. 154-184 Morineau M. Nice 1976
Die osmanische Handelspolitik des fruehen 17. Jahrhunderts zwischen Dubrovnik und Venedig, in: Heitz G., Klingenstein G. eds., Das Osmanische Reich und Europa, 1683-1789: Konflikt, Entspannung und Austausch, σ. 207-222 Faroqhi S. Vienna 1983
Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης το 18ο αιώνα Σβορώνος Ν., μεταφ. Ασδραχάς Σ., Γιαταγάνας Ξ., Ηλιού Φ. κ.ά. Aθήνα, Θεμέλιο, 1996
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με την οικονομική ζωή και οργάνωση των λιμανιών
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Les echelles de Syrie et de Palestine au XVIII siecle Charles-Roux F. Paris 1928
Το ναυτικόν δίκαιον της Υδρας (1757-1821) Μανιατόπουλος Ι. Π. Αθήνα 1939
Consuls and nations in the Levant from 1570-1650 in: "Scandinavian History Review", τ. 15, σ. 13-55 Steensgaard N. 1967
Les marchands balkaniques, intermediaires du commerce entre l' Angleterre, la Valachie et la Transylvanie durant les annees 1660-1714, in: "Actes du Premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-est Europeennes, III, σ. 650-71 Cernovodeanu P. Sofia 1969
Die osmanische Handelspolitik des fruehen 17. Jahrhunderts zwischen Dubrovnik und Venedig, in: Heitz G., Klingenstein G. (eds.), Das Osmanische Reich und Europa, 1683-1789: Konflikt, Entspannung und Austausch, σ. 207-222 Faroqhi S. Vienna 1983
Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα Σβορώνος Ν., μεταφ. Ασδραχάς Σ., Γιαταγάνας Ξ., Ηλιού Φ. κ.ά. Aθήνα, Θεμέλιο, 1996
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τα μέσα μεταφοράς στη Βαλκανική το 18ο αιώνα
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Aspects du trafic commercial fluvial dans la zone de la Mer Noire dans la 2e moitie du XVIIIe siecle, in: "Revue Roumaine d' Histoire", τ. 19, τεύχ. 4, σ. 733-39 Ciobanu V. 1980
Apercu sur le cout du transport terrestre dans le Balkan au XVIIIe siecle (1715-1820) in: "Actes du IIe Colloque International d' Histoire, Athenes 18-25 Sept. 1983, τ. 2 : Economies mediterraneennes equilibres et intercommunications XIIIe-XIXe siecles, σ. 75-112 Anoyatis-Pele D. Athenes, EIE-KNE, 1986
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τα καραβάνια
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
The camel and the wheel Bulliet R.W. Cambridge Mass. 1975
Camels, wagons and the Ottoman State in the sixteenth and seventeenth centuries, in: "International Journal of Middle East Studies", τ. 14, σ. 523-539 Faroqhi S. 1982
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με τα καραβάνια
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
The camel and the wheel Bulliet R.W. Cambridge Mass. 1975
Camels, wagons and the Ottoman State in the sixteenth and seventeenth centuries, in: "International Journal of Middle East Studies", τ. 14, σ. 523-539 Faroqhi S. 1982
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τη ναυσιπλοΐα και τα θαλάσσια δίκτυα στην ανατολική Μεσόγειο
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
A history of the Levant Company Wood A.C. London 1935
Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά το XVII αιώνα Βόρειος Σ. Αθήναι 1950
Καράβια, καπετάνιοι και συντροφοναύται, 1800-1830. Εισαγωγή εις την ιστορίαν των ναυτικών επιχειρήσεων του Αγώνος Κωνσταντινίδης Τρύφ. 1954
Le navire et l' economie maritime du Moyen-age au 18e siecle, principalement en Mediterranee, in: "Travaux du 2eme Colloque International d' Histoire Maritime, 17-18 Mai 1957" Mollat M. ed. Paris, S.E.V.P.E.N., 1958
Ottoman and the Mediterranean: an analysis of the ottoman shipbuilding industry as reflected by the arsenal registers of Istanbul, 1520-1650, in: Ragosta R., Rosa L. de eds., "Le gente del mare mediterraneo", τ. 2, σ. 773-87 Cizakca M. Naples 1981
Affreteurs ottomans et capitaines francais a Alexandrie: la caravane maritime en Mediterranee au milieu du XVIIIe siecle, in: "Revue de l' Occident Musulman et de la Mediterranee", τ. 34, σ. 23-38 Panzac D. 1982
Commerce maritime et economie dans l' Empire Ottoman au XVIIIe siecle, in: Bacque-Grammont J. P., Dumont P. eds., "Economie et Societes dans l' Empire Ottoman, fin du XVIIIe-debut du XXe siecles", σ. 289-296 Mantran R. Paris 1983
The capitulations and the question of authority in Levantine trade, 1600-1700, in: "Journal of Turkish Studies", τ. 10-11 Goffman D. 1986
Greek mercantile activities in the eastern Mediterranean, 1780-1820, in: "Balkan Studies", τ. 28, σ. 73-86 Frangakis-Syrett E. 1987
Η ελληνική εμπορική ναυτιλία Λεονταρίτης Γ. Αθήνα, ΕΜΝΕ-Μνήμων, 1987
Οθωμανικά ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελληνικό χώρο Μπεκιάρογλου-Εξαδάκτυλου Αικ. Αθήνα, ΕΤΒΑ, 1994
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τα σημεία στάθμευσης στο οθωμανικό δίκτυο χερσαίων μεταφορών
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Les caravanserails syriens du hadjj de Constantinople, in: "Ars Islamica", τ. 4 σ. 98-121 Sauvaget J. 1937
Das anatolische Karavansaray, τ. 1-2 Erdmann K. Berlin 1961
Die Geschichte eines Chan's in Smyrna. Eine wirtschaftliche Studie Graf Er. Wiesbaden 1975
Typical commercial buildings of the ottoman classical period and the ottoman construction system Cezar M. 1983
Βιβλιογραφία σχετικά με τη ζωή και την πνευματική δράση του Χρύσανθου Νοταρά
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Χρύσανθος Ιεροσολύμων ο Νοταράς, στο: "Εκκλησιαστική Αλήθεια", τ. 4, σ. 9-11, 21-23, 53-55, 69-72, 81-84, 148-152, 161-163 Αθανασιάδης Κ. 1883
Ο Πατριάρχης Χρύσανθος, στο: "Νέα Σιών", τ. 24, τεύχ. 8, σ. 482-496 Κάλλιστος αρχιμ. 1929
Πατριαρχών Γράμματα, στο: "Νέα Σιών", τ. 27, σ. 561-569, 625-633, 689-697 Σωφρόνιος Πρ. Λεοντοπόλεως 1932
Ο Χρύσανθος Νοταράς και η Κίνα, στο: "Ελληνική Δημιουργία", τ. 6, σ. 433-440 Λάσκαρις Μ.Θ. 1950
Ενδεικτική γενική βιβλιογραφία σχετικά με τη δράση του Χρύσανθου Νοταρά
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Οι πατριάρχαι Χρύσανθος και Μελέτιος και οι αγώνες αυτών υπέρ των Αγίων Τόπων, στο: "Νέα Σιών", τ. 24, τεύχ. 5, σ. 257-270 Κάλλιστος αρχιμ. 1929
Σημειώματα περί του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Χρυσάνθου, στο: "Νέα Σιών", τ. 24, τεύχ. 8, σ. 730-734 Κάλλιστος αρχιμ. 1929
Ο Χρύσανθος Νοταράς προ της αναρρήσεως αυτού εις τον Πατριαρχικόν Θρόνον Ιεροσολύμων, στο: "Νέα Σιών", τ. 26, τεύχ. 2, σ. 81-105 Χρυσόστομος αρχιεπ. Αθηνών 1931
Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ένας πρωτοπόρος του νεοελληνικού Διαφωτισμού Σκουβαράς Β. Αίγιο 1972
Βιβλιογραφία σχετικά με τη συγκρότηση της επιστήμης κατά το 17ο-18ο αιώνα
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Etudes Galileennes Koyre Al. Paris 1939
The sociological roots of science, in: "American Journal of Sociology",τ. 47, σ. 544-562 Zilsel Ed. 1941-42
A history of science, technology and philosophy in the eighteenth century Wolf Ab. London 1952
The origins of modern science Butterfield H. London 1954
The scientific revolution Hall A.R. London 1954
Στην κόψη της αλήθειας. Η εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών από το Γαλιλαίο ως τον Αϊνστάιν Gillispie Coulston Ch., μτφ. Kούρτοβικ Δ. Αθήνα 1986
Η συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης Westfall R.S., μτφ. Ζήση Kρ. Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1995
Bιβλία, εκδόσεις, μεταφράσεις και κριτικές επανεκδόσεις σχετικά με την γεωγραφία στον ελληνικό χώρο κατά το 18ο αιώνα
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και τα Σφαιρικά Νοταράς Χρ. Παρίσι 1716
Γεωγραφία παλαιά τε και νέα Μελέτιος Βενετία 1728 (β' έκδοση Γαζής Ανθ., τ. 1- 3, Βιέννη 1807)
Γραμματική Γεωγραφική Φατζέας Γ. Βενετία 1760
Θεωρία της Γεωγραφίας Μοισιόδαξ Ιωσ. Βιέννη 1781
Στοιχεία Γεωγραφίας Nικηφόρου του Θεοτόκου, πλείστοις δε σημειώμασι και σχήμασι πλουτισθέντα υπό Ανθίμου Γαζή Γαζής Ανθ. Βιέννη 1804
Σύνοψις της παλαιάς Γεωγραφίας Κούμας Κ.Μ. Βιέννη 1819
Γεωγραφία Νεωτερική. Περί Ελλάδος, επιμ., Kουμαριανού Αικ. Δανιήλ Φιλιππίδης - Γρηγόριος Κωνσταντάς Αθήνα, Ερμής, 1970
Bιβλία, εκδόσεις, μεταφράσεις και κριτικές επανεκδόσεις σχετικά με την γεωγραφία στον ελληνικό χώρο κατά το 18ο αιώνα
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και τα Σφαιρικά Νοταράς Χρ. Παρίσι 1716
Γεωγραφία παλαιά τε και νέα Μελέτιος Βενετία 1728 (β' έκδοση Γαζής Ανθ., τ. 1- 3, Βιέννη 1807)
Γραμματική Γεωγραφική Φατζέας Γ. Βενετία 1760
Θεωρία της Γεωγραφίας Μοισιόδαξ Ιωσ. Βιέννη 1781
Στοιχεία Γεωγραφίας Nικηφόρου του Θεοτόκου, πλείστοις δε σημειώμασι και σχήμασι πλουτισθέντα υπό Ανθίμου Γαζή Γαζής Ανθ. Βιέννη 1804
Σύνοψις της παλαιάς Γεωγραφίας Κούμας Κ.Μ. Βιέννη 1819
Γεωγραφία Νεωτερική. Περί Ελλάδος, επιμ., Kουμαριανού Αικ. Δανιήλ Φιλιππίδης - Γρηγόριος Κωνσταντάς Αθήνα, Ερμής, 1970
Eνδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με τη Φιλιππούπολη στα χρόνια του Νοταρά
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Η Φιλιππούπολις επί Tουρκοκρατίας κατά το 18ο αιώνα, στο: "Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ. 12, σ. 5-16 Αποστολίδης Μ. 1945-46
Eνδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με τη Φιλιππούπολη ως την οθωμανική κατάκτηση
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Ιστορικοφιλολογική περιγραφή Φιλιππουπόλεως Τσουκαλά Τ. Βιέννη 1835
Η της Φιλιππουπόλεως ιστορία Αποστολίδου Μ. Αθήναι 1959
Eνδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με τη Φιλιππούπολη στα οθωμανικά χρόνια
Τίτλος Συγγραφέας ΄Eκδοση
Plovdiv v svoeto minalo i nastojashtie; istoriko-etnografski i politiko-ekonomitsheski pregled Siskov St. Plovdiv, Targovska petshatnica, 1926
Istorija na Balgarija, τ. 4, σ. 63 Gandef Hr., ed. BAN, Sofia, 1983
Alte Haeuser in Plovdiv Peev H. Berlin 1948
Eνδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με τις συντεχνίες στη Φιλιππούπολη
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Τα αρχεία του εν Φιλιππουπόλει εσναφίου των αμπατζήδων, στο: "Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού Θησαυρού", τ. 3, σ. 145-195 Αποστολίδης Μ. 1937
Kondikata na Plovdivskija abadzhiiski esnaf kato izvor za etnogenetitshno i istoritshesko proutshvane, in: "Izvestija na Etnografskija Institut s Muzei", τ.14, σ. 139-158 Floreva E. 1972
Eνδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με την ελληνική κοινότητα της Φιλιππούπολης
Τίτλος Συγγραφέας ΄Eκδοση
Τα ελληνικά εν Φιλιππουπόλει σχολεία επί Tουρκοκρατίας και του Bουλγαρικού καθεστώτος μέχρι της καταλύσεως της ελληνικής κοινότητος, στο: "Θρακικά", τ. 2, σ. 94-121 Αποστολίδης Μ. 1929
Η Ιερά της Φιλιππουπόλεως Μητρόπολις και οι κώδικες αυτής, στο: "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ. 4, σ. 3-42 - τ. 5, σ. 1-66 - τ. 6, σ. 25-112 Αποστολίδης Μ. 1937-38, 1938-39, 1939-40
Προικοσυμφωνιών κώδιξ Νικηφόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, στο: "Θρακικά", τ. 10, σ. 385-387 Αποστολίδης Μ. 1938
Η ελληνική εκπαίδευσις εν Φιλιππουπόλει, επί τη 25ετηρίδι των Ζαριφείων Διδασκαλείων, 7 Ιουνίου 1909, στο: "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ. 13, σ. 75-95 Αντωνιάδης Σ. 1946-47
Η ελληνική ορθόδοξος κοινότης Φιλιππουπόλεως, στο: "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ. 13, σ. 23-44 Αποστολίδης Μ. 1946-47
Η ορθόδοξος ελληνική Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως, αι εν τη πόλει ελληνικαί εκκλησίαι και η διατήρησις του Eλληνισμού εν αυτή καθ' όλην την Τουρκοκρατίαν 1363-1878, στο: "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ. 14, σ. 32-63 Αποστολίδης Μ. 1947-48
Περί των σωζωμένων κωδίκων της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως, στο: "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ. 20, σ. 273-300 Ευθυμίου Γρ. 1955
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με την Κωνσταντινούπολη στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Istanbul dans la seconde moitie du XVIIe siecle Mantran R. Paris, Librairie Adrien Maisonneuve, 1962
Istanbul and the civilization of the Οttoman Εmpire Lewis B. Norman, University of Oklahoma Press, 1963
L' influence de Constantinople sur la vie quotidienne des villes balkaniques (fin XVIIIe-debut XIXe siecles), in: "AIESEE-Istanbul" 1973, σ. 91-106 Castellan G. Bucarest 1977
Istanbul, Bursa und Edirne: Byzanz, Konstantinopel, Stambul. Eine historische Hauptstadt zwischen Morgen- und Abendland Odenthal J. Koeln, DuMont Buchverlag, 1990
Η καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη τον αιώνα του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς Mantran R., μτφ. Αγγέλου Γ. Αθήνα, Παπαδήμας, 1991
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τους πληθυσμούς της Πόλης
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
La colonia fiorentina di Constantinopoli nei secoli XV-XVI, in: "Revue Historique du Sud-est Europeen", τ. 21, σ. 137-154 Berza M. 1944
Foreign merchants and the minorities in Istanbul during the 16th and 17th centuries, in: Braude B., Lewis B. eds., "Christians and Jews in the Ottoman Empire. The functioning of a plural society", σ. 127-137 Mantran R. New York 1983
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με την οργάνωση και τις λειτουργίες της Πόλης στη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Systeme des eaux qui abreuvent Constantinople Andreossy Paris 1818
Contribution a l' etude de l' approvisionnement en ble de Constantinople au XVIIIe siecle, in: "Studia et Acta Orientalia", τ. 1, σ. 13-37 Alexandrescu-Dersca M. 1957
Civilisation administrative et financie, probleme du ravitaillement d' Istanbul aux XVIIe-XVIIIe siecle, in: "AIESEE-ISTANBUL" 1973, σ. 59-68 Mantran R. Bucarest 1977
The hub of the city: the bedesten of Istanbul, in: "International Journal of Turkish Studies", τ. 1, τεύχ. 1, σ. 1-17 Inalcik H. 1979-80
Provisioning Istanbul: the state and subsistence in the early modern Middle East, in: "Food and Foodways", τ. 2, σ. 217-263 Murphey Rhoads 1988
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τα κτίρια της Πόλης
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
L' habitation byzantine. Les anciennes maisons de Constantinople Beylie L. de Granoble-Paris 1903
Istanbul. Petit guide a travers les monuments byzantins et turcs Eyice S. Istanbul 1955
Ueber den Wohnungstyp des fruehen Konstantinopel, in: "Byzantinische Zeitschrift", τ. 35, σ. 322 κ.εξ. Kriesis A. 1960
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τους Φαναριώτες
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Περί της φαναριωτικής κοινωνίας μέχρι των αρχών της ενεστώσης εκατονταετηρίδος, στο: "Ελληνικός Φιλολογικός Σύνδεσμος Κωνσταντινουπόλεως", τ. 21, σ. 55-71 Γεδεών Μ. 1887-1889
Livre d' or de la noblesse phanariote et des familles princieres de Valachie et de Moldavie Rangabes E. Athenes 1904
Οι δραγομάνοι του στόλου. Ο θεσμός και οι φορείς του Σφυρόερας Β. Αθήνα 1965
Die griechische Kultur in der Moldau waehrend der Phanariotenzeit (1711-1821), in: "Suedost-Forschungen", τ. 26, σ. 102-139 Voelkl Ekk. 1967
The fanariot regime in the danubian prinvipalities, in: "Balkan Studies", τ. 9, σ. 301-318 Florescu R. 1968
Οι Έλληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας Σούτσος Δ. Σ. Αθήνα 1972
Alexandre Mavrocordato, le Grand Drogman. Son activite diplomatique (1683-1709) Camariano N. Thessalonique 1974
Συμπόσιο: Η εποχή των Φαναριωτών, 21-25 Οκτωβρίου 1970 (Μνήμη Κλεόβουλου Τσούρκα)   Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1974
Les Grecs de Constantinople et la vie intellectuelle a l' age des drogmans, in: "AIESEE-ISTANBUL 1973", σ. 133-142 Vranoussis L. Bucarest 1977
Fanariotische Herrscher und rumaenisches Bojaren in den rumaenischen Fuerstentuemern, (1711-1821), in: "Revue Roumaine d' Histoire", τ. 23, τεύχ. 4, σ. 313-26 Berindei D. 1984
Scenes de vie quotidienne et exemples de mentalite phanariotes pendant le XVIIIe siecle, in: "Δελτίο Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών", τ. 7, σ. 117-128 Zervos S.C. 1988-89
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με τους Φαναριώτες
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Οι δραγομάνοι του στόλου. Ο θεσμός και οι φορείς του Σφυρόερας Β. Αθήνα 1965
Οι Ελληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας Σούτσος Δ. Σ. Αθήνα 1972
Alexandre Mavrocordato, le Grand Drogman. Son activite diplomatique (1683-1709) Camariano N. Thessalonique 1974
Fanariotische Herrscher und rumaenischen Bojaren in den rumaenischen Fuerstentum (1711-1821), in: "Revue Roumaine d' Histoire", τ. 23/4, σελ. 313-26 Berindei D. 1984
Εκδόσεις και βιβλιογραφία για τα σπίτια της Πόλης
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
L'habitation byzantine. Les anciennes maisons de Constantinople Beylie L. de Granoble-Paris 1903
Ueber den Wohnungstyp des fruehen Konstantinopel, in: "Byzantinische Zeitschrift", τ. 35, σ. 322 κ.εξ. Kriesis A. 1960
Εκδόσεις και βιβλιογραφία για την οργάνωση και τις λειτουργίες της Πόλης
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
The hub of the city: the bedesten of Istanbul, in: "International Journal of Turkish Studies", τ. 1/1, σ. 1-17 Inalcik H. 1979-80
Systeme des eaux qui abreuvent Constantinople Andreossy Paris 1818
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με τους πληθυσμούς της Πόλης
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Foreign merchants and the minorities in Istanbul during the 16th and 17th centuries, in: Braude B., Lewis B. (eds), Christians and Jews in the Ottoman Empire. The functioning of a plural society, σ. 127-137 Mantran R. New York 1983
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τη Νέα Μονή Χίου
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Τα Νεαμονήσια... Φωτεινός Γρ. Χίος 1865
Les archives de Nea Moni de Chio. Essai de reconstitution d' un dossier perdu, in: "Byzantinische Neugriechische Jahrbuecher", τ. 22, σ. 267-284 Vranoussi E.L. 1979
Η Νέα Μονή Χίου. Ιστορία και Aρχιτεκτονική Μπούρας Χ. Αθήνα 1981
Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου Μουρίκη Ντ. Αθήνα 1985
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με το "Οδοιπορικό" του Xρύσανθου Nοταρά
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Iεροσολυμιτική Bιβλιοθήκη, τ. 4, σ. 201 Παπαδόπουλος A. - Κεραμεύς Πετρούπολη 1899
Πατριαρχικαί εφημερίδες, ειδήσεις εκ της ημετέρας εκκλησιαστικής ιστορίας, 1500-1912, σ. 256-280 Γεδεών Μ. Aθήνα 1936-1938
Η ελληνική μετάφραση της χωρογραφίας του Ε. Λουζινιάν και τα ιδιόγραφα σημειώματα του Χρύσανθου Νοταρά, στο: "Πρακτικά του Β' Kυπρολογικού Συνεδρίου" Στάθη Π. Λευκωσία 1980
Το ανέκδοτο οδοιπορικό του Χρύσανθου Νοταρά Στάθη Π. Αθήνα 1984
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τη Σμύρνη
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Aυτοσχέδιος διατριβή περί Σμύρνης ... Oικονόμος Κ. Mελίτη 1831
Smyrna mit besondern Rucksicht auf die geographischen, wirtschaftlichen und intellectuellen Verhaeltnisse Scherzer K. Vienna 1873
Ancient Smyrna. A history of the city from the earliest times to 324 AD Cadoux C.J. Oxford, Basil Blackwell, 1938
L' histoire et la geographie de la region de Smyrne entre les deux occupations turques, in: "Travaux et Memoires", τ. 1, σ. 1-204 Ahrweiler H. 1965
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τη Χίο
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Χιακά, ήτοι ιστορία της νήσου Χίου. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν έτει 1822 γενομένης καταστροφής αυτής παρά των Τούρκων, τ. 2 Βλαστός Αλ. Ερμούπολις 1840
Memoires sur l' ile de Chios Coulanges Fustel de, N.D. Paris 1857
Τουρκικά έγγραφα αφορώντα την ιστορίαν της Χίου Μαυρόπουλος Χρ. Αθήναι 1920
Cuius Vincta or the occupation of Chios by the Turks (1566) and their administration of the island (1566-1912) Argenti P.P. Cambridge 1941
Οι κώδικες της Χίου, μέρ. α' Καββαδά Στ. Χίος 1950
Diplomatic archive of Chios, 1577-1841, 2 τ. Argenti P.P. Cambridge 1954
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με την οικονομική ζωή της Χίου
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Το εμπόριον των Χίων προ του 1821, στο: "Δελτίον Iστορικής και Eθνολογικής Eταιρείας", τ. 12, σ. 178-185 Αμαντος Κ. 1957-58
L' escale de Chio: un observatoire privilegie de l' activit maritime en mer Egee au XVIIIe sicle, in: "Economie et Societe" τ. 4, σ. 541-561 Panzac D. 1985
Εξωτερικό και διανησιωτικό εμπόριο στη Χίο το ιη' αιώνα, στο: "Τα Ιστορικά", τ. 5, τεύχ. 8, σ. 115-122 Pigne H. 1988
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τον πληθυσμό και την πνευματική ζωή της Χίου
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Το αρχείον της λατινικής επισκοπής Χίου, στο: "Byzantinische-Neugriechische Jahrbuecher, τ. 14, σ. 415-442 Σάρος-Ζαλώτας Αιμ. 1937-38
Ιστορία της εν Χίω ορθοδόξου εκκλησίας, μέρ. α' Ανδρεάδης Α.Μ. αρχιμ. Αθήναι 1940
Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και τοις περιηγηταίς Αργέντης Φ., Κυριακίδης Σ. Αθήνα 1946
Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Tουρκοκρατίαν, 1566-1822 (Σχολεία και λόγιοι) Αμαντος Κ. Πειραιεύς 1946
Πνευματική των Χίων ανάπτυξις προ ετών διακοσίων, στο: "Επετηρίς Mεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών", τ. 12, σ. 38-45 Γεδεών Μ. 1962
The religious minorities of Chios, Jews and Roman catholics Argenti P.P. Cambridge 1970
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με την οικονομική ζωή στη Χίο
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
L' escale de Chio: Un observatoire privilegie de l' activite maritime en mer Egee au XVIIIe siecle, in: "Economie et Societe" τ. 4, σ. 541-561 Panzac D. 1985
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με τους πληθυσμούς της Χίου
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και τοις περιηγηταίς Αργέντης Φ., Κυριακίδης Σ. Αθήνα 1946
The religious minorities of Chios, Jews and roman catholics Argenti P.P. Cambridge 1970
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τις δυσκολίες μετακίνησης στο χερσαίο, οδικό δίκτυο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις επιδημικές ασθένειες
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Haidutite v Makedonija prez parvata polovina na XVII v., in: "Izvestija na Instituta za Istorija", τ. 14-15, σ. 195-213 Matkovski Al. 1964
Heiduckentum und osmanische Herrschaft, sozialgeschichtliche Aspekte der Diskussion um das fruehneuzeitliche Raeuberwesen in Suedosteuropas", in: "Suedost-Forschungen", τ. 41, σ. 43-83 Adanir F. 1982
Brigandage and public order in the Morea, 1685-1806 Alexander J.C. Athens 1985
La peste dans l' Empire Ottoman, 1700-1850 Panzac D. Leuven, Peeters, 1985
Quarantaines et lazarets. L' Europe et la peste d' Orient Panzac D. Aix-en-Provence, Edisud, 1986
Η επιδημιολογία της Θεσσαλονίκης κατά το 18ο αιώνα, στο: "Επιστημονικό Συμπόσιο στη μνήμη Νίκου Σβορώνου", σ. 11-45 Σταυρόπουλος Α.Κ. Αθήνα 1993
Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας Κωστής Κ. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995
Ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων των χερσαίων ταξιδιών στην κεντρική Βαλκανική
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Massnahmen der osmanischen Regierung zur Unterdrueckung des Haiduckenwesens in Mazedonien in der ersten Haelfte des 17. Jahrhunderts, in: "Suedost-Forschungen", τ. 26, σ. 46-71 Matkowski Al. 1967
Martolosi u jugoslovenskim zemljami pod turskom vladivinom Vasic M. Sarajevo 1967
Derventshistvoto vo Makedonija Stojanovski Al. Skopje 1974
Γενική βιβλιογραφία σχετικά με τις συνθήκες των θαλάσσιων ταξιδιών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Les corsaires barbaresques et la marine de Soliman le Grand Graviere J. de la Paris 1887
Μία υπόθεσις πειρατείας κατά το 17ο αιώνα, 1678-1680, στο: "Θησαυρίσματα", τ. 2, σ. 36-62 Ντόκος Κ. 1963
Piracy and the decline of Venice, 1580-1615 Tenenti Al. Berkeley, Los Angeles, 1967
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τις εποχιακές αγορές και τους μετακινούμενους εμπόρους
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Mittel- und Westeuropa und die Balkanjahresmaerkte zur Tuerkenzeit, in: "Suedostdeutsche Forschungen, τ. 3, τεύχ.1, σ. 69-120 Mehlan A. 1938
A sixteeth century merchant in Ankara, in: "Anatolian Studies", τ. 22, σ. 241-247 French D. 1972
The early history of the balkan fairs, in: "Suedost Forschungen", τ. 37, σ. 50-68 Faroqhi S. 1978
Sixteenth century periodic markets in various anatolian sancaks, Icel, Hamid, Karahisar-i Sahib, Kutahya, Aydin, and Mentese, in: "JESHO", τ. 22, τεύχ. 1, σ. 32-80 Faroqhi S. 1979
Ο κατακτητής ορθόδοξος βαλκάνιος έμπορος, στο: Ασδραχάς Σ. επιμ., "Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας 15ος-19ος αιώνας", σ. 287- 345 Stoianovich T. Aθήνα, Μέλισσα, 1979
Histoire des foires a travers l' Islam, in: "La Foire. Recueils de la Societe Jean Bodin", τ. 5, σ. 43-75 Brunschvig R. Παρίσι 1983
Merchant networks and ottoman craft production, sixteenth to seventeeth centuries in: Yugo Itagaki, Masao Mori, Takeshi Yukawa eds., "Urbanism in Islam, The Proceedings of the International Conference on Urbanism in Islam, ICUIT", τ. 1 Faroqui S. Tokyo, Research Project "Urbanism in Islam" and the Middle Eastern culture Center in Japan, 1989
Οι ετήσιες περιοδικές αγορές στην Hπειρο, 17ος-18ος αιώνας: συμβολή στη μελέτη της εμποροπανήγυρης, στο: "Τα Ιστορικά" τ. 21, σ. 311-338 Καρανάτσης K. 1994
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τους προσκυνητές
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Le mahmal et la caravane egyptienne des pelerins de la Mecque, (XIIIe-XXe siecles) Jomier J. Cairo 1953
Herrscher ueber Mecca. Die Geschichte der Pilgerfahrt Faroqhi S. Munich and Zurich 1990
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετικά με τους νομάδες και τους μετακινούμενους πληθυσμούς
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Honour, family and patronage Campbel J.K. Oxford 1964
Pasteurs nomades mediterraneens: les saracatsans de Grece Cavvadias G.B. Paris 1965
Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β' της Ισπανίας τ. 1: Ο ρόλος του περίγυρου, σ. 123-129, 340-356 Braudel F., μτφ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1993, β' έκδ.
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με τους προσκυνητές
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Le mahmal et la caravane egyptienne des pelerins de la Mecque (XIIIe-XXe siecles) Jomier J. Cairo 1953
Herrscher ueber Mecca. Die Geschichte der Pilgerfahrt Faroqhi S. Munich and Zurich 1990
Εκδόσεις και βιβλιογραφία σχετική με τους νομάδες και τους μετακινούμενους πληθυσμούς
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοση
Honour, family and patronage Campbel J.K. Oxford 1964
Pasteurs nomades mediterraneens: Les saracatsans de Grece Cavvadias G.B. Paris 1965
Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β' της Ισπανίας τ.Α: Ο ρόλος του περίγυρου, σ. 123-129, 340-356 Braudel F., μτφ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1993, β' έκδ.
Eνδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το "δρόμο της Eυρώπης"
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die Balkanpaesse. Eine historish-geographische Studie Jirecek C. Praga 1877
Eνδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το "δρόμο του Bορρά"
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
La conquεte des cites marchandes de Kilia et de Cetatea-Alba par Bayazid II, in: "Suedost-Forschungen", τ. 23, σ. 36-90 Beldiceanu N. 1964
Marchands balkaniques et levantins dans le commerce de la Transylvanie aux XVIe et XVIIe siecles, in: "Association Internationale d' Etudes du Sud-est Europeen. Actes du Premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-est Europennes", τ. 3, σ. 641-658 Dan M. and Golderberg S. Sofia 1969
Patishta v Iztotshna Stara Planina ot sazdavaneto na balgarskata darzhava do osvobozhdenieto i ot osmanskoto vladitshestvo, in: "Izvestija na voennoistoritsheskoto nautshno druzhestvo", τ. 15, σ. 213-226 Nedev St. 1973
Landstrassen auf der Balkanhalbinsel (Periode der Tuerkenherrschaft), in: "AIESEE-ISTANBUL" 1973, σ. 165-168 Zirojevic O. Bucarest 1977
Les routes de commerce et les marchandises du Levant dans la vie de la Pologne au bas Moyen-age et au debut de l' epoque moderne, in: "Mediterranee et ocean Indien, Travaux du Sixieme Colloque International", σ. 165-168 Malowist M. Paris 1970
Contribution a l' etude du commerce ottoman des fourrures moscovites: la route moldavopolonaise 1453-1700, in: "Cahiers du Monde Russe et Sovietique", τ. 12, τεύχ. 4, σ. 394-397 Berindei M. 1971
Sources and perspectives for the study of ottoman-russian relation in the Black Sea area, in: "International Journal of Turkish Studies", τ. 1, τεύχ. 2, σ. 77-84 Fisher Al. 1980
Γενική βιβλιογραφία σχετικά με το οδικό δίκτυο της Ανατολής
Τίτλος Συγγραφέας Έκδοση
The Ottoman Turks and the routes of oriental trade, in: "The English Historical Review, τ. 30, σ. 577-588 Lybyer A.H. 1915
The overland route to India in the late 18th century, in: "History", τ. 4, σ. 302-318 Hoskins H. 1924-25
Das anatolische Wegenetz nach osmanischen Quellen, 2 τ., Tuerkische Bibliothek No 22, 23 Taeschner F. Leipzig 1924-6