Στη δημιουργία της ηλεκτρονικής σελίδας για το Νοταρά συνέβαλαν οι ακόλουθοι συνεργάτες του IME:
Φανή Αγγελοπούλου (Ερευνήτρια)
Καλλιόπη Γκλίβα (Επιμελήτρια)
Παναγιώτα Κορομπλή (Υπεύθυνη Παραγωγής WWW)
Σοφία Μίχου (Γραφίστρια)
Δημήτρης Μπιλάλης (Ιστορικός)
Kατερίνα Παπακωνσταντίνου (Ιστορικός)
Νεκτάριος Σαρτζετάκης (Σχεδιαστής Multimedia Εφαρμογών)
Κλεοπάτρα Φέρλα (Προϊσταμένη Τμήματος Ερευνητών)
Ηλίας Χατζής (Υπεύθυνος Εφαρμογών Ίντερνετ)

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους, τους εξωτερικούς συνεργάτες του ΙΜΕ:
Μιχάλη Βαρλά (Ιστορικό)
Νατάσσα Κάλου (Γραφίστρια)
Κατερίνα Κουλούκη (Γραφίστρια)
Ιουλία Πεντάζου (Ιστορικό)

Για την παραχώρηση άδειας χρήσης των εικόνων ευχαριστούμε τους εξής φορείς και πρόσωπα:
Archivo del Museo Maritimo, Barcelona
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Bibliotheque Nationale de France
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Eθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
Εταιρεία Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου
Μονή Ιβήρων, `Αγιον Όρος
Μονή Αγίου Βησσαρίωνος, Δούσσικο
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας
Μουσείο Μπενάκη

Eιρήνη Νομικού
Δρ. Πηνελόπη Στάθη, Υποδιευθύντρια Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών

Aναφορά στις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα

 • `Αποψη της Σμύρνης.
  Comte de Choiseul-Gouffier Μ.-G.F.-Α., Voyage pittoresque de la Grece, Paris 1809, τ. I, πίν. 126.
  Aθήνα, Ecole Francaise d' Athenes.

 • Χαμάλης.
  The Costume of Turkey, London 1802, πίν. 17.
  Aθήνα, Συλλογή Ευ. Φινόπουλου.

 • Λόγοι του Κοπέρνικου.
  Νοταράς Χ., Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και Σφαιρικά, Paris 1716, σ. 178.
  Aθήνα, Συλλογή Β. Μελά.

 • Περί ουρανού.
  Δαμασκηνός Ιω., Έκδοσις της Ορθοδόξου Πίστεως, Ιάσιο 1715, Βιβλίον Β', σ. 47.
  Aθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

 • Παζάρι στην Αθήνα.
  Dodwell Ed., Views in Greece from drawings, London 1819, 1821, εικ. 12.
  Aθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

 • Αλεξάνδρεια.
  Myller P. Angelicus Maria, Peregrinus in Jerusalem Fremdling in Jerusalem..., bey Peter Conrad Monath, Wien-Nurnberg 1735, σ. 488, πίν. 33.
  Aθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

 • Χιώτισσες.
  De Tournefort P., Relation d' un voyage du Levant, Paris 1717.
  Aθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

 • Χίος.
  Peeters J., ,Description des principals villes, havres et isles du Golfe, de Venise du cote orientale, Anvers (c. 1690), πίν. 88.
  Aθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

 • Χειρόγραφο Oδοιπορικού.
  Σελίδα χειρογράφου του Οδοιπορικού του Χρύσανθου Νοταρά.
  Aθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Eλλάδος.

 • Χάρτης Μεσογείου.
  Myller P. Angelicus Maria, Peregrinus in Jerusalem Fremdling in Jerusalem, bey Peter Conrad Monath, Wien-Nurnberg 1735.
  Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

 • Δαρδανέλια.
  Guer Μ, Moeurs et usages des Turcs leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique, Paris 1747, τ. I, σ. 142.
  Aθήνα, Συλλογή Ευ. Φινόπουλου.

 • Λεβέντης.
  Costumes Grecs et Turcs..., 1768 πίν. 48.
  Aθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

 • Μουφτής.
  Van Mour J. Β., Recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant, Paris 1715, εικ. 20.
  Aθήνα, Συλλογή Ευ. Φινόπουλου.

 • Προσωπογραφία.
  Νοταράς Χ., Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και Σφαιρικά, Paris 1716.
  Aθήνα, Συλλογή Β. Μελά.

 • Iππέας (λεπτομέρεια).
  Le Bruyn C., Reizen over Moskovie, door Persie en Indie, Amsterdam 1714, σ. 146, 147, πίν. 74.
  Aθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

 • Tμήμα από καραβάνι.
  Le Bruyn C., Reizen over Moskovie, door Persie en Indie Amsterdam 1714, σ. 146, 147, πίν. 74.
  Aθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

 • Γαλιόνι.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 450.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Γολετόμπρικο.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 453.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Γολέττα.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 452.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Γκαλεάσσα.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 448.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Γαλέρα.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 448.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Γαλιόττα.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Tράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 449.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Λατινάδικα.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 451.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Μπαρκο-μπέστια.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 454.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Μπριγκαντίνι.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 453.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Μπρίκι.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 453.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Λόγοι του Κοπέρνικου.
  Νοταράς Χ., Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και Σφαιρικά, Paris 1716, σχ. 6-7, σ. 179.
  Aθήνα, Συλλογή Β. Μελά.

 • Πίγκος.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 452.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Σάικα.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 452.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Σακολέβα.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 451.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.

 • Τρεχαντήρι (παραλλαγή).
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 450.
  Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.