Στόχος του ACE 2009 είναι να συγκεντρώσει ερευνητές από τον ακαδημαϊκό αλλά και τον επιχειρηματικό κλάδο, οι οποίοι ασχολούνται με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως η ψυχολογία, η επιστήμη των υπολογιστών και η τέχνη, για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να επιδείξουν τη συνεισφορά τους στη διαδραστική ψυχαγωγία. Το ACE, στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαδραστικής τέχνης και ψυχαγωγίας, επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις. Για το λόγο αυτό, η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής ενότητες:

Accessibility
Aesthetics
Affective Computing
Ambient Intelligence
Animation Techniques
Attention
Augmented / Mixed Reality
Avatars and Virtual Community
Community
Cultural Computing
Digital Entertainment and Sports
Digital Broadcasting/Podcasting
Digital Cinema
Elderly Entertainment
Empathy
Entertainment Design Theory
Experience Design
Funology
Graphics Techniques
Human-Robots Interaction
Interaction Design
Interactive Computer Graphics
Interactive Theatre
Internet Networking Media

Learning and Children
Location-Based Entertainment
Metaverse
Mixed Media
Mobile Entertainment
Multimodal Interaction
Narratives / Digital Storytelling
New Gaming Audiences
Novel interfaces
Pervasive and Online Games
Physical Computing
Robotic Love and Affection
Simplicity
Situativity
Smart Gadgets and Toys
Social Impact
Social Networking
Sound and Music
Synesthetic Entertainment
Tangible Interfaces
User Interfaces
Visual Effects
Virtual Reality