Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διοργανώνει σε συνεργασία με το ACM SIGCHI (Association for Computing Machinery – Special Interest Group Computer-Human Interaction) το 5ο Διεθνές Συνέδριο ACE 2009 “Advances in Computer Entertainment Technology 2009”, το οποίο πρώτη φορά ενσωματώνει και το 4ο Διεθνές Συνέδριο DIMEA 2009 “Digital Interactive Media Entertainment and Arts”. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 29 έως και 31 Οκτωβρίου 2009, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Η διαδραστική ψυχαγωγία (interactive entertainment) αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία με σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις. Ακολουθώντας την τάση της εποχής, το ΙΜΕ διοργανώνει ένα συνέδριο το οποίο θα αποτελέσει το κορυφαίο ακαδημαϊκό φόρουμ για την παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα προέρχονται από την περιοχή της υπολογιστικής ψυχαγωγίας (entertainment computing). Η φετινή διοργάνωση ενσωματώνει και το DIMEA, το οποίο έχει εδραιωθεί τα τελευταία τρία χρόνια ως ένα πολύ σημαντικό συνέδριο διαδραστικής ψυχαγωγίας και τέχνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που θα αποτελέσουν πεδίο εποικοδομητικού διαλόγου, το συνέδριο προβλέπεται να περιλαμβάνει Creative Demo Session, με επιτόπου παρουσίαση είκοσι και πλέον σημαντικών πειραμάτων-εργασιών στο χώρο της διαδραστικής ψυχαγωγίας, προερχόμενες από τις πιο σημαντικές ερευνητικές ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τέλος του συνεδρίου, οι καλύτερες πειραματικές εργασίες θα βραβευτούν.