Πρόγραμμα

29 Οκτωβρίου 2009

7:30-8:50

Εγγραφές

8:50-9:00

Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

9:00-10:00

Κεντρικός Ομιλητής

10:00-10:30

Διάλειμμα

10:30-12:00

Συνεδρία F1

12:00-13:00

Γεύμα

13:00-14:30

Συνεδρία F2

14:30-14:40

Σύντομο Διάλειμμα

14:40-16:10

Συνεδρία F3

Συνεδρία F4

16:10-16:40

Διάλειμμα

16:40-18:00

Σύντομη Συνεδρία S1

Σύντομη Συνεδρία S2

18:00-18:10

Σύντομο Διάλειμμα

18:10-19:30

Σύντομη Συνεδρία S3

Σύντομη Συνεδρία S4

 

30 Οκτωβρίου 2009

9:00-10:30

Συνεδρία F5

10:30-11:00

Διάλειμμα

11:00-12:00

Ανακοινώσεις και σύντομη παρουσίαση των Πειραματικών Εφαρμογών

12:00-13:00

Γεύμα

13:00-15:00

Ανακοινώσεις και αναλυτική παρουσίαση Πειραματικών Εφαρμογών

15:00-16:00

Κεντρικός Ομιλητής

16:00-16:30

Διάλειμμα

16:30-18:00

Συνεδρία F6

Συνεδρία F7

18:00-18:10

Σύντομο Διάλειμμα

18:10-19:30

Σύντομη Συνεδρία S5

Σύντομη Συνεδρία S6

19:30-

Μεταφορά στο χώρο της δεξίωσης

 

31 Οκτωβρίου 2009

9:00-10:00

Κεντρικός Ομιλητής

10:00-10:30

Διάλειμμα

Πειραματικές Παρουσιάσεις

10:30-12:00

Συνεδρία F8

Πειραματικές Παρουσιάσεις

12:00-13:00

Γεύμα

Πειραματικές Παρουσιάσεις

13:00-14:30

Συνεδρία F9

14:30-15:00

Διάλειμμα

15:00-16:30

Συνεδρία F10

Συνεδρία F11

16:30-16:40

Σύντομο Διάλειμμα

16:40-18:00

Σύντομη Συνεδρία S7

Σύντομη Συνεδρία S8

18:00-18:30

Βράβευση και Λήξη