Εγγραφή

Κατηγορία

Δολάρια (ΗΠΑ)

Ευρώ

Εγγραφή μέλους

900

625

Εγγραφή μη μέλους

1.050

725

Εγγραφή φοιτητική

650

450

 

Σημείωση:
Οι πληρωμές στο δίκτυο είναι μόνο σε δολάρια ΗΠΑ.
Οι τιμές υπολογίζονται με τη σχέση συναλλάγματος 1 ευρώ = 1,44 δολάρια.

 

Επιπλέον πληροφορίες και online εγγραφή »