Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 3 / 2003
τρέχον τεύχος
γράμμα της σύνταξης *
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα
πρακτικά
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Παρουσιάσεις

Μαρία Παναγιωτίδη, Διονύσης Μουρελάτος, Νικόλας Φύσσας
Βυζαντινή παρουσία στη Γεωργία και γεωργιανή στον ευρύτερο βυζαντινό χώρο. Εντοπισμός και καταγραφή των σχετικών μνημείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων
Διαβάστε την περίληψη

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα
Ψηφιοποιώντας την Ιστορία: Η Εγκυκλοπαίδεια Μικρασιατικού Ελληνισμού (ΕΜΕ)
Διαβάστε την περίληψη

Αναστασία Βασιλείου, Κωνσταντίνα Τσιώρου, Γεωργία Φουκανέλη
Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Αρχαιολογική Έρευνα: το παράδειγμα του ερευνητικού προγράμματος «Μορφές χορηγίας στη Βυζαντινή Καππαδοκία»
Διαβάστε την περίληψη

Περιλήψεις

Μαρία Παναγιωτίδη, Διονύσης Μουρελάτος, Νικόλας Φύσσας, Βυζαντινή παρουσία στη Γεωργία και γεωργιανή στον ευρύτερο βυζαντινό χώρο. Εντοπισμός και καταγραφή των σχετικών μνημείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων

Το πρόγραμμα «Βυζαντινή παρουσία στη Γεωργία και γεωργιανή στον ευρύτερο βυζαντινό χώρο. Εντοπισμός και καταγραφή των σχετικών μνημείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων» υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο διμερούς επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γεωργίας, ως πιλοτική προσπάθεια για τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών σχετικής με το θέμα και προσβάσιμης στην επιστημονική κοινότητα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://georgia.arch.uoa.gr/. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη μελέτη έργων μνημειακής ζωγραφικής που βρίσκονται στη Γεωργία και αντικατοπτρίζουν τη σχέση της γεωργιανής με τη βυζαντινή τέχνη, ενώ η μελέτη του σχετικού υλικού βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και σε επιτόπια έρευνα.

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα, Ψηφιοποιώντας την Ιστορία: Η Εγκυκλοπαίδεια Μικρασιατικού Ελληνισμού (ΕΜΕ)

Η εξέλιξη στο χώρο της νέας τεχνολογίας διαφοροποιεί σταδιακά τις προσδοκίες των χρηστών: δεν αρκεί πλέον απλώς η διαχείριση της πληροφορίας, αλλά απαιτείται ο μετασχηματισμός και η οργάνωσή της με τέτοιο τρόπο ώστε να μετεξελιχθεί στη συνέχεια σε ενεργή γνώση. Το πρόγραμμα Εγκυκλοπαίδεια του Μικρασιατικού Ελληνισμού αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής αυτού του σκεπτικού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών.

Αναστασία Βασιλείου, Κωνσταντίνα Τσιώρου, Γεωργία Φουκανέλη, Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Αρχαιολογική Έρευνα: το παράδειγμα του ερευνητικού προγράμματος «Μορφές χορηγίας στη Βυζαντινή Καππαδοκία»

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος επιδιώχθηκε η μελέτη των δημοσιευμένων μαρτυριών χορηγίας σε θρησκευτικά καθιδρύματα της βυζαντινής Καππαδοκίας και η καταγραφή τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η μελέτη κάλυψε οκτώ αιώνες (6ος-13ος). H βάση δεδομένων, μαζί με το σαρωμένο εποπτικό υλικό, καταγράφηκε σε διαδραστικό δίσκο (CD-ROM) και συνοδεύτηκε από γραπτό κείμενο σε δύο τόμους. Aυτή η συστηματική προσέγγιση του θέματος της χορηγίας, βασισμένη στη συνεξέταση αρχαιολογικών, ιστορικών και άλλων πληροφοριών, θα ολοκληρωθεί με τυχόν αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις, εφόσον καταστεί δυνατή η επιτόπου έρευνα.
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα | παρουσιάσεις | ταυτότητα | πρακτικά |
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2003: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού