Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 3 / 2003
τρέχον τεύχος
γράμμα της σύνταξης
άρθρα *
παρουσιάσεις
ταυτότητα
πρακτικά
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Περιεχόμενα

Κλειώ Αικ. Πανουργιά
Θεματικές εκθέσεις: Μια προσέγγιση στην επιμέλεια εκθέσεων
Διαβάστε την περίληψη, ή
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Θεανώ Μουσούρη
Σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση εκθέσεων
Διαβάστε την περίληψη

Πάρη Καλαμαρά
Χρονικό της μελέτης και της συντήρησης του ενδυματολογικού συνόλου της Αγίας Σοφίας του Μυστρά. Η Τεχνολογία ως αντικείμενο μελέτης και ως αρωγός της Αρχαιολογικής έρευνας.
Διαβάστε την περίληψη

Αθανάσιος Σίδερης
Πολιτιστική κληρονομιά και ψηφιοποίηση
Διαβάστε την περίληψη

Περιλήψεις

Κλειώ Αικ. Πανουργιά, Θεματικές εκθέσεις: Μια προσέγγιση στην επιμέλεια εκθέσεων

Η θεματική οργάνωση έργων τέχνης θεωρείται μια μέθοδος επιμέλειας εκθέσεων, η οποία θα μπορούσε να προσεγγίσει ζητήματα παιδείας και πρόσβασης που τα μουσεία και οι πινακοθήκες επιθυμούν να προωθήσουν. Μέσα από την εξέταση διαφόρων θεματικών εκθέσεων, με αποκορύφωμα τη δημιουργία της Tate Modern, το κείμενο αυτό στόχο έχει να προσδιορίσει την επίδραση των εξελίξεων αυτών στους χώρους της επιμέλειας, της εκπαίδευσης και της ιστορίας της τέχνης και να ερευνήσει εάν οι θεματικές εκθέσεις μπορούν πράγματι να δημιουργήσουν ένα σταθερό πλαίσιο για την επαναθεώρηση του περιεχομένου και της σημασίας μουσειακών συλλογών ή αν είναι μόνο ένα εργαλείο για την απλοποίηση και εκλαόκευση του εικαστικού πολιτισμού.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Θεανώ Μουσούρη, Σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση εκθέσεων

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η αξιολόγηση έχει εξελιχθεί σε μια δραστηριότητα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού εκθέσεων, από τη σύλληψη της βασικής ιδέας και την ανάπτυξη εκθεμάτων μέχρι την ολοκλήρωσή της και τη χρήση της από τους επισκέπτες. Είναι μια συστηματική διαδικασία που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διατύπωση σκοπών και στόχων, τη συλλογή στοιχείων, την ανάλυση και ερμηνεία τους και τη συγγραφή μελέτης που παρουσιάζει τα ευρήματα και κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της έκθεσης. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές της αξιολόγησης, καθώς και τις σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση εκθέσεων, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από προγράμματα αξιολόγησης που διεξάγονται αυτή την εποχή ή που έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα από μουσεία της Ελλάδας, της Βόρειας Αμερικής και της Αγγλίας.

Πάρη Καλαμαρά, Χρονικό της μελέτης και της συντήρησης του ενδυματολογικού συνόλου της Αγίας Σοφίας του Μυστρά. Η Τεχνολογία ως αντικείμενο μελέτης και ως αρωγός της Αρχαιολογικής έρευνας.

Η ανασκαφή το 1955 στα δάπεδα της δυτικής και νότιας στοάς της Αγίας Σοφίας Μυστρά απέδωσε μεγάλο αριθμό ενδυματολογικών λειψάνων, εύρημα μοναδικό για τον ελληνικό χώρο. Η ιδιαίτερη σημασία τους στο πλαίσιο των βυζαντινών υφασμάτων έγκειται στο ότι συνδέονται με συγκεκριμένη περιοχή του Βυζαντίου και με το Βυζαντινό κάτοχό τους. Για χρόνια το εύρημα παρέμενε σιωπηλό. Η συντήρηση και μελέτη του ενδυματολογικού συνόλου του Μυστρά, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης της Πόλης της Γενεύης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, ήταν απαραίτητη για τη διάσωσή του, αλλά και βασική προϋπόθεση για τη σε βάθος μελέτη του και για την κατανόηση της αρχαιολογικής και ιστορικής του σημασίας. Το εγχείρημα απαιτούσε βαθιά γνώση κλάδων της παραδοσιακής και σύγχρονης τεχνολογίας και η ολοκλήρωσή του συνεισέφερε ουσιαστικά στη γνώση του κοινωνικοοικονομικού βίου ενός από τους τελευταίους και πιο ζωτικούς πυρήνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο.

Αθανάσιος Σίδερης, Πολιτιστική κληρονομιά και ψηφιοποίηση

Η πολιτιστική κληρονομιά, ως αντικείμενο ψηφιακής τεκμηρίωσης, εγείρει πολλά ερωτήματα, ορισμένα εκ των οποίων προσεγγίζονται στο ακόλουθο άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των «ορισμών εργασίας» για την πολιτιστική κληρονομιά και την ψηφιοποίηση. Οι σκοποί της ψηφιοποίησης εξετάζονται μαζί με τα μέσα επίτευξής της και το κοινό στο οποίο στοχεύει. Μεταξύ των διαφόρων μορφών και τύπων ψηφιοποίησης η οπτικοποίηση εμφανίζεται ως η πλέον περίπλοκη και απαιτητική. Τέλος, παρουσιάζονται εν συντομία οι τεχνικοί, οικονομικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι υπέρ της ψηφιοποίησης σε συσχετισμό με τις γενικές και τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύψει.
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα | παρουσιάσεις | ταυτότητα | πρακτικά |
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2003: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού