Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 3 / 2003
τρέχον τεύχος
γράμμα της σύνταξης *
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα
πρακτικά
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Το γράμμα της σύνταξης

Το περιοδικό ΙΜΕρος αποτελεί ετήσια επιστημονική έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Στόχος του είναι να αποτυπώσει την αλληλεπίδραση των ανθρωπιστικών επιστημών (κυρίως αρχαιολογίας, ιστορίας και μουσειολογίας) με τα πολυμέσα και τις νέες τεχνολογίες (κυρίως Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και εικονική πραγματικότητα), με έναυσμα το διεπιστημονικό χαρακτήρα των έργων του ΙΜΕ. Τα γνωστικά πεδία που προτίθεται να συμπεριλάβει στην ύλη του καθορίζονται από τα παραπάνω και είναι τα εξής:

  • η θεωρητική προσέγγιση της πολιτισμικής πληροφορίας ως αντικειμένου ηλεκτρονικής ανάπτυξης και διάδοσης
  • τα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, οπτικοποίησης και ανασύστασης της πολιτισμικής πληροφορίας
  • οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και μουσειολογικών ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με την πολιτισμική πληροφορία.

Το περιοδικό περιλαμβάνει επίσης άρθρα αμιγώς ιστορικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης που αφορούν σε ζητήματα ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Ο ΙΜΕρος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες που εντάσσονται στους παραπάνω θεματικούς άξονες, ασχέτως του αν το σημείο εκκίνησής τους είναι οι ανθρωπιστικές ή οι τεχνολογικές επιστήμες. Επιζητώντας το διεπιστημονικό διάλογο και το στοχασμό πάνω στις νεότερες εξελίξεις που αναπροσδιορίζουν τη σχέση των "θεωρητικών" και των "θετικών" επιστημών, το περιοδικό στοχεύει να αποτελέσει βήμα έκφρασης των σχετικών προβληματισμών, προτάσεων και ανησυχιών.

Στο πλαίσιο του ΙΜΕρου θα ακολουθήσει η έκδοση θεματικών τευχών και συμπληρωματικών τόμων που θα "στεγάζουν" μικρές μονογραφίες και πρακτικά ημερίδων οι οποίες οργανώνονται από το ΙΜΕ. Επιπλέον ο ΙΜΕρος θα δημοσιεύει σε κάθε του τεύχος σύντομους καταλόγους σχετικά με την ηλεκτρονική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων από την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Στο τρίτο τεύχος του περιοδικού παρουσιάζονται η Ημερίδα «Πολιτισμός - Νέες Τεχνολογίες - Εκπαίδευση» και το Διεθνές Συνέδριο «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία», τα οποία διοργανώθηκαν από το ΙΜΕ το Μάιο του 2002 και στις 15-17 Μαΐου 2003 αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα άρθρα του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Θ. Μουσούρη (Σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση εκθέσεων) αναπτύσσει τη διαδικασία αξιολόγησης μιας έκθεσης, η οποία πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού της. Η Κ. Πανουργιά (Thematic Exhibitions: An Approach to Curating) εξετάζει διάφορες θεματικές εκθέσεις και ερευνά το ρόλο τους ως εναλλακτικού τρόπου θέασης και βίωσης της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Π. Καλαμαρά (Χρονικό της μελέτης και συντήρησης του ενδυματολογικού συνόλου της Αγίας Σοφίας του Μυστρά) παρουσιάζει πώς η χρήση νέων τεχνολογιών βοηθά στη μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων και οδηγεί στην πληρέστερη κατανόηση ιστορικών στιγμών. Ο Α. Σίδερης (Cultural Heritage and Digitization) ασχολείται με τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί από το γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πλέον αντικείμενο ψηφιακής τεκμηρίωσης.
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα | παρουσιάσεις | ταυτότητα | πρακτικά |
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2003: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού