Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
IMEros
Issue 3 / 2003
current issue
editorial *
articles
reviews
about *
events
web critiques
all issues
forthcoming
author guidelines
contact
switch language


Editorial Committee

Dr. Kleopatra Ferla, Editing Director
Dr. Athanasios Sideris, Member
Artemis Stamatelou, Member
Yorgos Tzedopoulos, Member
Dr. Vicky Foskolou, Member

Production

Desktop Publishing Unit FHW
Thanasis Konstantopoulos, Design and Production
Dimos Giannakakos, Cover design
George Sioris, Editor

Web team
Dr. Athanasios Sideris, Director
Eleni Stathis, Web development
Savvas Pelonis, Graphic design
| editorial | articles | reviews | about | events |
| web critiques web bibliography | contact |
| archive | forthcoming | author guidelines |
| current issue | FHW home | copyright |
| page top | change language |

© 2003: Foundation of the Hellenic World