Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
IMEros
Issue 2 / 2002
current issue
editorial *
articles
reviews
about *
web critiques
events
all issues
forthcoming
author guidelines
contact
switch language


Editorial Committee

Dr. Kleopatra Ferla, Editing Director
Maria Roussou, Member
Dr. Athanasios Sideris, Member
Dr. Martha Michailidou, Member
Yorgos Tzedopoulos, Member

Production

Desktop Publishing Unit FHW
Thanasis Konstantopoulos, Desktop Publishing Unit FHW
Dimos Giannakakos, Cover design
George Sioris, Editor
Spiros Karabalis, Editor

Web team
Yorgos Tzedopoulos, Director
Eleni Stathis, Web development
Savvas Pelonis, Graphic design
| editorial | articles | reviews | about |
| web critiques web bibliography | events | contact |
| archive | forthcoming | author guidelines |
| current issue | FHW home | copyright |
| page top | change language |

© 2002: Foundation of the Hellenic World