Κ. Μητσάκης είναι ο κυριότερος μελετητής της γλώσσας του Ρωμανού. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο μελωδός βρίσκεται πολύ κοντά στη γλώσσα της εποχής του. Στα κοντάκια του ήδη συναντούμε πολλά χαρακτηριστικά της μετέπειτα δημώδους λογοτεχνίας, σε πρώιμη ή εξελιγμένη μορφή. Φανερή είναι όμως και η επιρροή της γλώσσας των Πατέρων της Εκκλησίας και της Γραφής. Δε λείπουν τέλος αρχαίοι ποιητικοί τύποι, αρχαϊστικές συντάξεις και νεολογισμοί.