επιστολή μπορεί να αποτελέσει μέσο συνάντησης, να δώσει την ψευδαίσθηση της παρουσίας του απόντος φίλου, να υποκαταστήσει την πραγματική συνάντηση. O Συνέσιος Kυρήνης στην επιστολή 138 εκθέτει με σαφήνεια το ρόλο της. Όταν δύο άνθρωποι επιθυμούν να συναντηθούν, αλλά καθώς βρίσκονται μακριά νιώθουν το αίσθημα της απουσίας, η επιστολή τούς δίνει την ψευδαίσθηση της παρουσίας και τους προσφέρει παρηγοριά.

Λιβάνιος, επ. 1225: "Προς τον Πιέντιο", Foerster (έκδ.), Λιψία 1921-1922.