τις επιστολές διακρίνονται τα εξής μέρη: η σύσταση με την επιγραφή, το προοίμιο της επιστολής, στο οποίο συχνά ο συγγραφέας δίνει μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι στο κυρίως θέμα της, και η κατάληξη με τον αποχαιρετισμό.