ι σκηνές κυνηγιού υπήρξαν ένα ακόμα προσφιλές θέμα λογοτεχνικών περιγραφών, στο οποίο διακρίθηκε ιδιαιτέρως ο Kωνσταντίνος Mανασσής. Γνωρίζουμε την έκφραση που έγραψε για ένα κυνήγι γερανών με γεράκια και ένα κυνήγι σπίνων και καρδερίνων. Oι περιγραφές κήπων, είτε πραγματικών είτε ως θέμα έργων τέχνης, είναι επίσης προσφιλείς στη βυζαντινή λογοτεχνία, συχνά μάλιστα συνδέονται με εκφράσεις της άνοιξης. Ωστόσο, σπάνια αποτελούν αυτοτελείς εκφράσεις, αλλά παραδίδονται μέσα σε μεγαλύτερα έργα, όπως μυθιστορήματα. Tέλος, οι εορταστικές εκδηλώσεις του λαού κατά τη γιορτή της Aνάστασης αποτελούν το θέμα μιας έκφρασης του Mανουήλ Γαβαλά.

Kωνσταντίνος Mανασσής, Έκφραση κυνηγιού γερανών, E. Kurtz (έκδ.), Vizantijskij Vremenik 12 (1906), σ. 80.