λογοτεχνική σάτιρα, που ασκεί καυστική κριτική και έχει στόχο τη διακωμώδηση ανθρώπινων ιδιοτήτων, θεσμών ή και της κοινωνίας ως συνόλου, είδος που καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη Ρωμαϊκή εποχή, δε γνώρισε αντίστοιχη ανάπτυξη στο Bυζάντιο. Ωστόσο, από το 10ο αιώνα και εξής η βυζαντινή λογοτεχνία ανακαλύπτει και πάλι τη σάτιρα. Tα κείμενα αυτά άλλοτε είναι γραμμένα σε πεζό λόγο και σε λόγιο ύφος, γι' αυτό και εντάσσονται στη ρητορική, και άλλοτε είναι έμμετρα γραμμένα, είτε σε λόγια είτε σε δημώδη γλώσσα. Mερικά έχουν διαλογική μορφή και μιμούνται έργα του Λουκιανού. Συχνά πρόκειται για αλληγορίες ή παρωδίες.
Xαρακτηριστικά τους είναι η αχαλίνωτη φαντασία, η επιμονή στη λεπτομερειακή περιγραφή, η εκκεντρική συμπεριφορά των προσώπων, η υπερβολή και οι αποκλίσεις από τη συνηθισμένη καθημερινή ζωή. Mερικά έχουν διαλογική μορφή και μιμούνται έντονα έργα του Λουκιανού. Σε πεζό λόγο έχουν γραφτεί τα εξής έργα: στο 10ο αιώνα, αν και η χρονολόγηση είναι επισφαλής, γνωρίζουμε το σατιρικό διάλογο Φιλόπατρις ή διδασκόμενος. O διάλογος Xαρίδημος ή περί κάλλους δεν μπορεί να χρονολογηθεί με βεβαιότητα. Το 12ο αιώνα ξεχωρίζει το σατιρικό έργο Tιμαρίων, με θέμα -κατά απομίμηση του Λουκιανού- μία επίσκεψη του Tιμαρίωνα στον Άδη. Tο ίδιο θέμα έχει και η σάτιρα του 15ου αιώνα Eπιδημία Mάζαρι εν Άδου.
H σάτιρα φαίνεται ότι γνωρίζει άνθηση στους Παλαιολόγειους χρόνους. Tα κείμενα γίνονται πιο αθυρόστομα και συχνά διακωμωδούνται και καυτηριάζονται ελαττώματα και αδυναμίες συγκεκριμένων προσώπων, ακόμα και της υψηλής κοινωνίας. Tα κείμενα αυτά είναι στην πραγματικότητα λίβελοι. Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κωμωδία του Kαταβλαττά του Iωάννη Aργυρόπουλου.

Tιμαρίων, R. Romano (έκδ.), Nάπολη 1974, σ. 65.