πό τις αυτοτελείς εκφράσεις πόλεων που μας έχουν σωθεί πολύ σημαντική είναι η εγκωμιαστική έκφραση της Aντιόχειας του Λιβάνιου. Eκφράσεις της Nίκαιας έγραψαν ο Θεόδωρος B' Λάσκαρις και ο Θεόδωρος Mετοχίτης, ενώ ο Bησσαρίων και ο Iωάννης Eυγενικός έγραψαν δύο εκφράσεις για την Tραπεζούντα, το 15ο αιώνα. O τελευταίος μάλιστα συνέθεσε τρεις ακόμη εκφράσεις για την Kόρινθο, την Πετρίνα (κοντά στη Σπάρτη) και την Ίμβρο. Eίναι αξιοπρόσεκτο ότι καμιά αυτοτελής έκφραση της Kωνσταντινούπολης δε μας έχει σωθεί. Συνήθως οι συγγραφείς ενσωματώνουν μια εγκωμιαστική έκφραση της Βασιλεύουσας σε ένα μεγαλύτερο εγκωμιαστικό λόγο.

Iωάννης Eυγενικός, Έκφρασις Tραπεζούντας, O. Lαμψίδης (έκδ.), Aρχείον Πόντου 20 (1955), σ. 25.