Το 1906 ο Γεώργιος Θεοτόκης προέβη σε δύο εκλογικές μεταρρυθμίσεις που είχαν ως στόχο να βελτιώσουν το εκλογικό σύστημα.

Έτσι, καθιερώθηκε ο νομός ως εκλογική περιφέρεια για την ανάδειξη των βουλευτών. Η καθιέρωση της "ευρείας", η διεύρυνση δηλαδή της εκλογικής περιφέρειας, στόχευε στον περιορισμό των πελατειακών σχέσεων υποψήφιου βουλευτή-εκλογέων του, που διευκολύνονταν από την όλο και πιο μικρή εκλογική περιφέρεια. Ταυτόχρονα εισήχθη στους μεγάλους δήμους ο θεσμός του εκλογικού βιβλιαρίου (1907), μέτρο που στόχευε στην αποφυγή των διπλοψηφιών.