1833 |  1843 |  1863 |  1864 |  1875 |  1881 |  1911 |  1912-14 |  1919 |  1927 |  1935 |  1947
Η κρίση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος

Το 1935 οι κοινοβουλευτικές λειτουργίες μεταφέρθηκαν από το κτίριο της πλατείας Κολοκοτρώνη, όπου είχαν στεγαστεί από τα μέσα του 19ου αιώνα, στο κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων, τη σημερινή Βουλή.

Στο πολιτικό επίπεδο η χρονιά αυτή στιγματίστηκε από συνεχείς αντικοινοβουλευτικές ενέργειες και διαιώνιση της διχοτόμησης του Εθνικού Διχασμού που βρήκαν την κορύφωσή τους στην κατάλυση του πολιτεύματος από τη Δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936.

Χαρακτηριστικό των εξελίξεων προς την κατάλυση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος ήταν η εσπευσμένη αποδοχή της παλινόρθωσης από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Με τον τρόπο αυτό η βασιλεία διεκδίκησε, άμεσα πλέον και συχνά αντισυνταγματικά, πολιτικό ρόλο με την επικύρωση του συνολικού πολιτικού χώρου. Η παθητικότητα της Βουλής μπροστά στις εξελίξεις ερμηνεύτηκε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πολιτικής ανωμαλίας και άνοιξε το δρόμο για την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά.


Eσωτερικό σημερινής Bουλής