1833 |  1843 |  1863 |  1864 |  1875 |  1881 |  1911 |  1912-14 |  1919 |  1927 |  1935 |  1947
Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και το Σύνταγμα του 1844

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 στασίασε η στρατιωτική φρουρά των Αθήνων με την υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού και με αίτημα την παραχώρηση συντάγματος. Αιτία της εξέγερσης αυτής ήταν η αυταρχική διακυβέρνηση του βασιλιά Όθωνα και η παραβίαση των αποφάσεων των προηγούμενων Εθνικών Συνελεύσεων (1821-1827). Η τελική συναίνεση του Όθωνα στις απαιτήσεις των επαναστατών σήμανε τη λήξη της απόλυτης μοναρχίας και σηματοδότησε τη νέα εποχή της Συνταγματικής Μοναρχίας.


Λαϊκή λιθογραφία που απεικονίζει την Eπανάσταση του 1843Στις 8 Νοεμβρίου ξεκινά τις εργασίες της "Η της Γ· Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις" στο κτίριο της Βουλής με κύρια αποστολή την κατάρτηση νέου συντάγματος. Το Σύνταγμα του 1844 καθιέρωνε τη μοναρχική αρχή, αναγνωρίζοντας το βασιλιά ως φορέα και πηγή της κρατικής εξουσίας.

Ο βασιλιάς κατείχε την εκτελεστική εξουσία και την ασκούσε μέσω των υπουργών, τους οποίους μπορούσε ελεύθερα να διορίζει και να παύει. Επιπλέον συμμετείχε στη νομοθετική εξουσία με τη νομοθετική πρωτοβουλία και την επικύρωση των νόμων. Το νέο σύνταγμα ίδρυσε και δεύτερο νομοθετικό σώμα, τη Γερουσία, τα μέλη της οποίας ήταν ισόβια. Στις φιλελεύθερες διατάξεις του Συντάγματος περιλαμβανόταν η προστασία των ατομικών ελευθερίων και κυρίως ο επαναστατικός για την εποχή εκλογικός νόμος, ο οποίος καθιέρωνε την ανδρική καθολική και άμεση ψηφοφορία.