1833 |  1843 |  1863 |  1864 |  1875 |  1881 |  1911 |  1912-14 |  1919 |  1927 |  1935 |  1947
Η συνταγματική αναθεώρηση του 1911

Μετά από το κίνημα του 1909 στο Γουδί, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Ελλάδα προκειμένου να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας. Η στρατηγική του Βενιζέλου εκείνη την πρώιμη περίοδο είχε βασικό της άξονα την πρόταση για αναθεώρηση της Βουλής, πρόταση την οποία αποδέχτηκαν τόσο ο Βασιλιάς και ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος όσο και τα υπόλοιπα κόμματα.

Η αναθεώρηση του 1911 προτάθηκε ως διέξοδος από την πολιτειακή κρίση ενώ δεν στόχευε στη μεταβολή ούτε του πολιτεύματος ούτε της οργανωτικής δομής της πολιτείας. Κύριος στόχος του συντάγματος ήταν η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων και η καθιέρωση νέων κανόνων στην άσκηση της κρατικής εξουσίας.


Eλευθέριος Bενιζέλος

Οι διατάξεις του αναθεωρητικού συντάγματος του 1911 επιχείρησαν την ενίσχυση και προστασία των ατομικών ελευθεριών, της ιδιοκτησίας και της ελευθερίας του τύπου με την παροχή περισσοτέρων νομικών εγγυήσεων απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία την καθιέρωση της υποχρεωτικής και δωρεάν στοιχειώδους εκπαίδευσης την αποκατάσταση ακτημόνων με απαλλοτροιώσεις£ την καθιέρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Με τις τροποποιήσεις αυτές, το σύνταγμα επιχείρησε την παγίωση των αρχών του φιλελεύθερου δημοκρατικού καθεστώτος. Το νέο σύνταγμα χωρίς να είναι ριζοσπαστικότερο αρκέστηκε σε μια σειρά μεταρρυθμίζεων που στόχο τους είχαν την επιβολή της αρχής της νομιμότητας, του κράτους δικαίου καθώς και την καλύτερη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ ατόμου και πολιτείας.

Το δημοκρατικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματος, τον οποίο προσπάθησε να κατοχυρώσει η αναθεώρηση του 1911, κατέστρεψε ο Εθνικός Διχασμός που ξέσπασε το 1915. Η έντονη διαμάχη μεταξύ του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου αποτυπώθηκε στο κοινοβευλευτικό επίπεδο στις συνεχείς παρεμβάσεις του στέμματος στην κοινοβουλευτική διαδικασία, παρεμβάσεις που οδηγούσαν σε διάλυση της Βουλής. Κύριο ερώτημα των διενέξεων ήταν αν φορέας της κυριαρχίας στο πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας ήταν ο βασιλιάς ή ο λαός. Ο Εθνικός Διχασμός πήρε δραματικές διαστάσεις και επιβίωσε ακόμα και μετά τις συγκλονιστικές εξελίξεις της Μικρασιατικής καταστροφής.


Oρκωμοσία του βασιλέως Kωνσταντίνου