ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ιουστινιανός και Θεοδώρα     Bασιλεία του Ιουστινιανού     Αυτοκρατορική εικονογραφία

Ιουστινιανός και Θεοδώρα, το αυτοκρατορικό ζεύγος
  Γεννημένος το 482 στο χωριό Βεδεριάνα, ο Ιουστινιανός, που το πραγματικό του όνομα ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος, προερχόταν από οικογένεια εκρωμαϊσμένων χωρικών της Θράκης. Ως νέος αξιωματικός έκανε λαμπρή καριέρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του θείου του, Ιουστίνου Α' (518-527), που τον διόρισε συναυτοκράτορα (το 527). Ο Προκόπιος, αξιωματούχος στη διοικητική μηχανή του Ιουστινιανού, περιγράφει τον αυτοκράτορα ως ένα μάλλον απλό άνθρωπο, με συνηθισμένες προτιμήσεις, προσιτό και σκληρά εργαζόμενο, πονηρό και εκδικητικό. Άνθρωπος ταπεινής καταγωγής, ο Ιουστινιανός περιβαλλόταν από πιστούς ανθρώπους που δεν ανήκαν στην αφρόκρεμα της κοινωνίας, και συγκεκριμένα από τη σύζυγό του Θεοδώρα, τον ανιψιό του Γερμανό, τους στρατηγούς Βελισάριο και Ναρσή και τους διοικητές Ιωάννη Καππαδόκη και Τριβωνιανό. Η Θεοδώρα ήταν γυναίκα με μεγάλη γοητεία και πνεύμα, η οποία στα νιάτα της υπήρξε ηθοποιός, μία ανέντιμη απασχόληση την εποχή εκείνη, γιατί απαιτούσε ικανότητες μίμου και γυμνές σκηνές. Ζούσε μία ήρεμη, ανεξάρτητη ζωή στην Κωνσταντινούπολη, όταν γνωρίστηκε με τον Ιουστινιανό, τον οποίο παντρεύτηκε το 524. Η αμοιβαία αφοσίωση, εμπιστοσύνη και υποστήριξη έδωσαν στο γάμο τους ισχύ και διάρκεια. Η Θεοδώρα ευνόησε το Μονοφυσιτισμό και χρηματοδότησε πολυάριθμα θρησκευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα.