Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 4 / 2004
τρέχον τεύχος
gramma sintaksis *
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Το Γράμμα της Σύνταξης

Το περιοδικό IMEρος είναι ετήσια επιστημονική έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Στόχος του περιοδικού είναι να αποτυπώσει την αλληλεπίδραση των ανθρωπιστικών επιστημών (κυρίως αρχαιολογίας, ιστορίας και μουσειολογίας) με τα πολυμέσα και τις νέες τεχνολογίες (κυρίως Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και εικονική πραγματικότητα), με έναυσμα το διεπιστημονικό χαρακτήρα των έργων του ΙΜΕ. Τα γνωστικά πεδία που προτίθεται να συμπεριλάβει στην ύλη του καθορίζονται από τα παραπάνω και είναι τα εξής:

  • η θεωρητική προσέγγιση της πολιτισμικής πληροφορίας ως αντικειμένου ηλεκτρονικής ανάπτυξης και διάδοσης
  • τα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, οπτικοποίησης και ανασύστασης της πολιτισμικής πληροφορίας
  • οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και μουσειολογικών ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με την πολιτισμική πληροφορία.

Το περιοδικό περιλαμβάνει επίσης άρθρα αμιγώς ιστορικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, που αφορούν σε ζητήματα ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Ο ΙΜΕρος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες που εντάσσονται στους παραπάνω θεματικούς άξονες, ασχέτως του αν το σημείο εκκίνησής τους είναι οι ανθρωπιστικές ή οι τεχνολογικές επιστήμες. Επιζητώντας το διεπιστημονικό διάλογο και το στοχασμό πάνω στις νεότερες εξελίξεις που αναπροσδιορίζουν τη σχέση των «θεωρητικών» και των «θετικών» επιστημών, το περιοδικό στοχεύει να αποτελέσει βήμα έκφρασης των σχετικών προβληματισμών, προτάσεων και ανησυχιών.

Στο πλαίσιο του ΙΜΕρου θα ακολουθήσει η έκδοση θεματικών τευχών και συμπληρωματικών τόμων που θα "στεγάζουν" μικρές μονογραφίες και πρακτικά ημερίδων που οργανώνονται από το ΙΜΕ. Επιπλέον, ο ΙΜΕρος θα δημοσιεύει σε κάθε του τεύχος σύντομους καταλόγους σχετικά με ηλεκτρονική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων από την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Το πέμπτο τεύχος του περιοδικού θα περιλαμβάνει σε δυο παραρτήματα (5.1 και 5.2) τα πρακτικά των διεθνών συνεδρίων που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού το έτος 2004:

«Πολιτισμική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολογία», 18-20 Νοεμβρίου 2004. Υπεύθυνος της οργάνωσης ήταν ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστοδούλου, ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οργανωτικής επιτροπής αποτελούν για το συγκεκριμένο παράρτημα τη συντακτική επιτροπή.

«Αθλητισμός, Κοινωνία και Ταυτότητα», 26-29 Μαΐου 2004 Υπεύθυνη της οργάνωσης ήταν η συνάδελφος Κλεοπάτρα Φέρλα, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οργανωτικής επιτροπής αποτελούν για το συγκεκριμένο παράρτημα τη συντακτική επιτροπή.

Η Συντακτική Επιτροπή
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα| παρουσιάσεις | ταυτότητα | πρακτικά |
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

copyright © 2005 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού