Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 2 / 2002
τρέχον τεύχος
γράμμα της σύνταξης *
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Παρουσιάσεις

Από το παρόν τεύχος ο ΙΜΕρος θα φιλοξενεί, εκτός των άρθρων, σύντομες παρουσιάσεις έργων και προγραμμάτων, το αντικείμενο των οποίων εντάσσεται στο πλαίσιο ενδιαφερόντων του. Η εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων ηλεκτρονικών εφαρμογών, είτε με τη μορφή της γενικής παρουσίασης που στοχεύει στη γνωστοποίηση της δημοσίευσης του έργου είτε με τη μορφή ενός σύντομου case-study με περισσότερο αναλυτικό χαρακτήρα, έχει σκοπό να πλουτίσει το περιεχόμενο του περιοδικού και να το καταστήσει πιο «ευέλικτο». Δεδομένου πως το πλαίσιο ενδιαφερόντων του ΙΜΕρου αφορά ζητήματα που υπόκεινται διεθνώς σε συνεχή αναπροσδιορισμό και μόλις πρόσφατα άρχισαν να συγκροτούνται σε οργανωμένα πεδία δραστηριότητας και μελέτης, η συμπερίληψη σύντομων παρουσιάσεων πληροφοριακού και διερευνητικού χαρακτήρα ανταποκρίνεται τόσο στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον ευρύτερο χώρο της «πολιτισμικής τεχνολογίας», όσο και στις ποικίλες προσδοκίες του κοινού.

Δημήτρης Πλάντζος
Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Διαβάστε την περίληψη

Βάκη Κοκκινάκη
Η διαμόρφωση του νέου ρόλου της αρχαιολογίας σήμερα
Διαβάστε την περίληψη

Πλάτων Πετρίδης - Βίκυ Φωσκόλου
Διδάσκοντας την αρχαιολογία με ηλεκτρονικά μέσα σε παιδιά: Tο παράδειγμα του διαδραστικού δίσκου «O Μαγικός Περίπατος του Zαχαρία Aπορία στους Δελφούς»
Διαβάστε την περίληψη

Περιλήψεις

Δημήτρης Πλάντζος, Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Παρουσιάζονται οι εφαρμογές νέων τεχνολογιών με τις οποίες το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης επιδιώκει να ολοκληρώσει, αλλά και να προβάλει το πολιτιστικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο. Γίνεται λόγος για τον δικτυακό τόπο του Μουσείου ο οποίος λειτουργεί στη νέα του μορφή από το 1999, παρουσιάζεται ο αγγλόφωνος ηλεκτρονικός τίτλος «Κυκλαδικός Κόσμος» και άλλες, παράλληλες προσπάθειες στον τομέα της πληροφορικής. Η διαχείριση της πολιτιστικής πληροφορίας και η παροχή άμεσης πρόσβασης σε αυτήν είναι τα θέματα που απασχολούν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις μελλοντικές του δραστηριότητες.

Βάκη Κοκκινάκη, Η διαμόρφωση του νέου ρόλου της αρχαιολογίας σήμερα

Η δικτύωση και η εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από τη χρήση νέων τεχνολογιών στο χώρο της αρχαιολογίας, φαίνεται πως δημιουργεί, μεταξύ άλλων, μία σημαντική παράμετρο: Αντικατοπτρίζει αποτελεσματικά τις νέες αντιλήψεις για τη χρησιμότητα της επιστήμης αυτής όχι μόνο για τους ειδικούς μελετητές του παρελθόντος, αλλά και για ευρύτερα κοινωνικά σύνολα. Η αρχαιολογία χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις με ένα πιο πραγματιστικό πνεύμα, γίνεται κοινοτική δραστηριότητα και εκπαιδευτικό παιχνίδι. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα των νέων αυτών τάσεων, όπως εμφανίζονται στο Διαδίκτυο.

Πλάτων Πετρίδης - Βίκυ Φωσκόλου, Διδάσκοντας την αρχαιολογία με ηλεκτρονικά μέσα σε παιδιά: Tο παράδειγμα του διαδραστικού δίσκου «O Μαγικός Περίπατος του Zαχαρία Aπορία στους Δελφούς»

Παρουσιάζεται ο διαδραστικός δίσκος "Ο Μαγικός Περίπατος του Ζαχαρία Απορία. Αρχαιολογία, Γνώση και Περιπέτεια", που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έντεκα ετών και άνω με σκοπό την εξοικείωσή τους με την επιστήμη της αρχαιολογίας και με τις μεθόδους της. Μετά τη συνοπτική αναφορά στις δυνατότητες γνωριμίας των παιδιών με το θέμα, μέσω εκδόσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναλύεται το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο επιλέχθηκαν και οργανώθηκαν τα περιεχόμενα και ο τρόπος παρουσίασής τους στον παραπάνω ηλεκτρονικό τίτλο. Τέλος, γίνεται αναφορά σε μία περίπτωση χρήσης του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα | παρουσιάσεις | ταυτότητα |
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2002: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού