Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 2 / 2002
τρέχον τεύχος
γράμμα της σύνταξης *
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Το γράμμα της σύνταξης

Το περιοδικό ΙΜΕρος αποτελεί ετήσια επιστημονική έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Στόχος του είναι να προβάλει το θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΙΜΕ, καθώς και να ενισχύσει τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών του. Με δεδομένη την παρουσία ποικίλων ειδικοτήτων στο ΙΜΕ, το περιοδικό ενδιαφέρεται να αποτυπώσει αυτή την ποικιλομορφία και να λάβει ενεργά μέρος στη θεωρητική μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση των ανθρωπιστικών επιστημών (κυρίως της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της μουσειολογίας) με τα πολυμέσα και με τις νέες τεχνολογίες (κυρίως Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και εικονική πραγματικότητα). Κατά συνέπεια, τα γνωστικά πεδία που προτίθεται να συμπεριλαμβάνει στην ύλη του είναι:

  • η θεωρητική προσέγγιση της πολιτισμικής πληροφορίας ως αντικειμένου ηλεκτρονικής ανάπτυξης και διάδοσης
  • τα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, οπτικοποίησης και ανασύστασης της πολιτισμικής πληροφορίας
  • οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και μουσειολογικών ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με την πολιτισμική πληροφορία.

Το περιοδικό περιλαμβάνει επίσης άρθρα αμιγώς ιστορικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης που αφορούν σε ζητήματα ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Ο ΙΜΕρος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες που εντάσσονται στους παραπάνω θεματικούς άξονες, ασχέτως του αν το σημείο εκκίνησής τους είναι οι ανθρωπιστικές ή οι τεχνολογικές επιστήμες. Επιζητώντας το διεπιστημονικό διάλογο και το στοχασμό πάνω στις νεότερες εξελίξεις που αναπροσδιορίζουν τη σχέση των "θεωρητικών" και των "θετικών" επιστημών, το περιοδικό στοχεύει να αποτελέσει βήμα έκφρασης των σχετικών προβληματισμών, προτάσεων και ανησυχιών.

Στο πλαίσιο του ΙΜΕρου θα ακολουθήσει η έκδοση θεματικών τευχών και συμπληρωματικών τόμων που θα "στεγάζουν" μικρές μονογραφίες και πρακτικά ημερίδων οι οποίες οργανώνονται από το ΙΜΕ. Επιπλέον ο ΙΜΕρος θα δημοσιεύει σε κάθε του τεύχος σύντομους καταλόγους σχετικά με την ηλεκτρονική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων από την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Στο δεύτερο τεύχος του ΙΜΕρου, αντίθετα από ό,τι στο πρώτο, συμπεριλαμβάνονται και κείμενα εξωτερικών συνεργατών. Ενθαρρυντικό για το μέλλον του περιοδικού είναι και το γεγονός ότι αυτή τη φορά η πλειονότητα των κειμένων εντάσσονται στους θεματικούς άξονες που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντός του. Η Μαρία Ρούσσου (Η αφήγηση ως μέσο για τη δημιουργία πολιτισμικών και εκπαιδευτικών εμπειριών εικονικής πραγματικότητας) εξετάζει μέσα από παραδείγματα εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας την έννοια της αφήγησης, είτε αυτή νοείται ως αφηρημένο σύνολο στοιχείων που δομούν μια εμπειρία είτε νοείται ως γραμμική διήγηση ιστοριών. Η Δέσποινα Βαλατσού (Does Digital History Change History? Historical Narrative, Hypertext and Visualization of the Past) εστιάζει σε θέματα που προκύπτουν από την είσοδο της νέας τεχνολογίας στο χώρο της ιστορικής επιστήμης, κυρίως στη διαδικασία πρόσληψης και αναπαράστασης του παρελθόντος. Ο Νίκος Αμπαζής (Η χρήση προηγμένων τεχνικών διαχείρισης ψηφιακού υλικού και ανάκλησης πληροφορίας με βάση το περιεχόμενο: Τρόπος λειτουργίας του συστήματος νοηματικής αναζήτησης «ΑΡΓΩ» στο δικτυακό τόπο του ΙΜΕ) εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας μηχανών αναζήτησης τόσο με λέξεις-κλειδιά, όσο και με προηγμένες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης.
Tο άρθρο του Νίκου Αθανασίου (The Canon of the Nine Lyric Poets in the Early Years of Alexandrian Scholarship) εντάσσεται στο πλαίσιο της κλασικής φιλολογίας. O συγγραφέας παρουσιάζει μελέτη σχετική με τους καταλόγους των λυρικών ποιητών όπως αυτοί συντάχθηκαν επί Αριστοφάνη του Βυζάντιου. Τέλος, η Αφροδίτη Καμάρα (Documentaries: Function and Fiction) εξετάζει ζητήματα και μεθοδολογικά προβλήματα που προκύπτουν από την παραγωγή και χρήση των ντοκιμαντέρ με πολιτισμικό περιεχόμενο.

Στο δεύτερο τεύχος του ΙΜΕρου φιλοξενούνται επίσης παρουσιάσεις ηλεκτρονικών έργων και προγραμμάτων των οποίων το περιεχόμενο εντάσσεται στον κύκλο ενδιαφερόντων του περιοδικού. Έτσι, ο Δημήτρης Πλάντζος παρουσιάζει τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών που εκπονήθηκαν από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και η Βάκη Κοκκινάκη ασχολείται με ένα δείγμα διαδικτυακών τόπων αρχαιολογικού περιεχομένου που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, ενώ ο Πλάτων Πετρίδης και η Βίκυ Φωσκόλου εξετάζουν τον οπτικό-διαδραστικό δίσκο (CD-ROM) που παρήγαγε το ΙΜΕ με σκοπό την παρουσίαση της αρχαιολογίας σε παιδιά.

Η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών κόμβων με περιεχόμενο ερευνητικού-ακαδημαϊκού χαρακτήρα οδήγησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στην παρουσίαση και αξιολόγησή τους μέσα από το ίδιο το Διαδίκτυο με τις οικείες στην επιστημονική κοινότητα μεθόδους. Ο ΙΜΕρος, ανταποκρινόμενος στις νέες αυτές τάσεις, φιλοξενεί δικτυοκρισίες των Γεώργιου Ζάχου και Ιωάννη Καραχρήστου.

Όπως το προηγούμενο τεύχος, έτσι και το παρόν ολοκληρώνεται με καταλόγους ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών με τις νέες τεχνολογίες, την ιστορία και τις κλασικές σπουδές στο Διαδίκτυο, που συνέταξαν οι Ιωάννα Ανδρέου και Αφροδίτη Καμάρα.

Έχοντας ως αρχικό στόχο τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών γνωστικών πεδίων και διαφόρων θεματικών αξόνων, ο ΙΜΕρος προσβλέπει στην υποβολή συνδυαστικών άρθρων που να προσεγγίζουν θέματα πολιτισμού και τεχνολογίας με διεπιστημονικό τρόπο. Μέσα από τη συλλογή των άρθρων αυτού του τεύχους φαίνεται καθαρά ότι η διαλεκτική πολιτισμού-τεχνολογίας είναι ακόμη ένας αδιαμόρφωτος και ανεξερεύνητος χώρος που προσπαθεί να προσδιορίσει τα όρια στη σύνθεση των πολύπλοκων και ποικίλων θεμάτων που τον αφορούν. Πιστεύουμε, παρ' όλα αυτά, ότι μέσα από το δεύτερο αυτό τεύχος ο ΙΜΕρος έχει κάνει ένα βήμα προς τη διαμόρφωση μιας πλατφόρμας που καλεί στη διερεύνηση της σχέσης των ανθρωπιστικών επιστημών με τις νέες τεχνολογίες. Η συμβολή σας, με την υποβολή άρθρων και την προώθηση ιδεών, είναι πολύτιμη για την περαιτέρω διασαφήνιση του χώρου και την επιτυχία αυτού του στόχου.

Η Συντακτική Επιτροπή

Η Συντακτική Επιτροπή επιθυμεί να ευχαριστήσει το Δρ. Δημήτρη Μπιλάλη
για τη συμμετοχή του στην προετοιμασία αυτού του τεύχους.
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα | παρουσιάσεις | ταυτότητα |
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2002: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού